Сучасні підходи до терапії рака передміхурової залози. Вибір методики лікування після розвитку кастраційної резистентності. Антонян І.М., канд.мед.наук, завідувач кафедрою дитячої та онкологічної урології ХМАПО

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.