Від фундаментальних досліджень до рутинної практики. Сучасна стратегія лікування раку яєчників. Володько Н.А., д.мед.н., професор кафедри онкології та медичної радіології  ЛНМУ ім. Данила Галицького

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.