new eng jmЕрадикаційна терапія Helicobacter pylori з метою профілактики метахронного раку шлунка

Il Ju Choi, M.D., Ph.D., Myeong-Cherl Kook, M.D., Ph.D., Young-Il Kim, M.D., Soo-Jeong Cho, M.D., Ph.D., Jong Yeul Lee, M.D., Chan Gyoo Kim, M.D., Ph.D., Boram Park, M.S., and Byung-Ho Nam, Ph.D.

Пацієнти з раннім раком шлунка, обмеженим слизовою або підслизовою оболонкою, як правило, мають підвищену втрату слизової залозистої тканини (залозиста атрофія) та мають високий ризик для розвитку подальшого (метахронного) раку шлунка. Довгострокова ефективність ерадикаційної терапії Helicobacter pylori залишається незрозумілою щодо питань покращення гістологічної картини та профілактики метахронного раку шлунка.

МЕТОДИ
У цьому проспективному, подвійному сліпому, плацебо-контрольованому рандомізованому дослідженні було рандомізовано 470 пацієнтів, які перенесли ендоскопічну резекцію раннього раку шлунка або аденоми, для отримання антибактеріальної ерадикаційної терапії H. pylori або плацебо. Два первинних кінцевих результати, які було враховано:
- частота виявлення метахронного раку шлунка при ендоскопічному дослідженні після 1-річного спостереження або пізніше;
- покращення в порівнянні з вихідним рівнем в оцінці залозистої атрофії в ділянці малої кривизни шлунка при 3-річному спостереженні.

РЕЗУЛЬТАТИ
Загалом 396 пацієнтів були включені до статистичного аналізу всіх рандомізованих пацієнтів (194 - в групі лікування та 202 - у групі плацебо). Під час середньої тривалості подальшого спостереження протягом 5,9 років, метахронний рак шлунка розвинувся у 14 пацієнтів (7,2%) у групі лікування та у 27 пацієнтів (13,4%) у групі плацебо (рівень ризику у групі лікування 0,50; 95% ДІ від 0,26 до 0,94; P=0,03). Серед 327 пацієнтів у підгрупі, які пройшли гістологічний аналіз, покращення в порівнянні з вихідним рівнем в оцінці залозистої атрофії в ділянці малої кривизни шлунка спостерігалося у 48,4% пацієнтів у групі лікування та у 15,0% у групі плацебо (Р < 0,001). Не було серйозних побічних явищ; легкі небажані події були більш поширені в групі лікування (42,0% проти 10,2%, P <0,001).

ВИСНОВКИ
Пацієнти з раннім раком шлунка, які отримували ерадикаційну терапію H. pylori, мали більш низькі показники розвитку метахронного раку шлунка та явну позитивну динаміку в порівнянні з вихідним рівнем в оцінці залозистої атрофії в ділянці малої кривизни шлунка в порівнянні з пацієнтами, які отримували плацебо. (Фінансовано Національним центром раку, Південна Корея; Номер клінічного дослідження, NCT02407119.)

March 22, 2018
N Engl J Med 2018; 378:1085-1095
DOI: 10.1056/NEJMoa1708423