Променева терапія раку молочної залози. Зверєва О.Л., зав. радіологічного відділення Мінського МКОД (Білорусь)

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.