Гастроінтестинальні стромальні пухлини. Лукашенко А.В., д.мед.н., заступник директора Національного інституту рака з організаційно-методичної роботи

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.