SBRT метастатичного ураження легень: перші результати. Землянська О.Є., лікар-радіолог відділення променевої терапії №1 КЗ «КОД» ДОР»

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.