Психокорекція та психотерапія невротичних розладів та суїцидальних тенденцій у онкологічних хворих. Безрук Р.І., лікар-психотерапевт КЗ «КОД»ДОР»

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.