МРТ-діагностика пухлин прямої кишки: стадіювання до та після лікування. Таммо Раад, канд.мед.наук, лікар-радіолог центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.