Клінічний досвід застосування подовженої епідуральної аналгезії в комплексному лікуванні рак-асоційованого больового синдрому. Фрейгофер М.В., лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 КЗ «КОД» ДОР»

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.