Променева терапія рака молочної залози на лінійному прискорювачі: особливості планування. Скляр Н.В., завідувач відділенням променевої терапії №1 КЗ «КОД» ДОР»

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.