Онкохірургія в постгеномній ері (кінець хірургічного емпіризму). Ковальов О.О., проф., д.мед.н., завідувач кафедрою онкології ЗМАПО.

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.