Неспроможність колоректального анастомозу в хірургічному лікуванні раку прямої кишки. Шудрак А.А., д.мед.н., заступник головного лікаря з хірургічних питань Національного інституту раку.

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.