Вибір тактики комбінованого лікування місцевопоширеного дистального раку прямої кишки. Звірич В.В., завідувач відділенням онкопроктології НІР.

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.