Сучасні підходи анестезіологічного забезпечення при великих онкохірургічних втручаннях. Лісний І.І., д.мед.н., завідувач н.-д. відділенням анестезіології та інтенсивної терапії НІР, член Європейської асоціації анестезіологів.

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.