Ад'ювантна терапія за модифікованою схемою FOLFIRINOX демонструє безпрецедентні показники виживання при раку підшлункової залози

CarolineHelwick
June 25, 2018

Ад'ювантна терапія за модифікованою схемою FOLFIRINOX продемонструвала найдовші показники загальної виживаності. Згідно з результатами дослідження III фази Unicancer GI PRODIGE 24/CCTG PA.6, представленого на щорічній нараді 2018 року ASCO, при цьому повідомлялося лише про пацієнтів з резектабельним раком підшлункової залози. При ад'ювантній терапії модифікованою схемою FOLFIRINOX (фторурацил [5-FU], лейковорин, іринотекан, оксаліплатин), медіана загальної виживаності становила 54,4 місяці, у порівнянні з 35,0 місяцями при терапії гемцитабіном, - показав порівняльний аналіз дослідження Тьєррі Конрой, MD, Інституту Канерології де Лотарінгії у Вандувеві-Лес-Нансі, Франція.
Призначення FOLFIRINOX в основному подвоїло показники медіанного загального виживання за те, що ми раніше вважали можливим. Ніякий інший режим не наблизився до цього.- Колін Д. Вікс, доктор медичних наук, професор.

"Ми спостерігали майже подвоєння рівня виживання без рецидиву хвороби через 3 роки та поліпшення середнього виживання у пацієнтів, які отримували модифікований FOLFIRINOX. Його перевага була відзначена у всіх попередньо визначених підгрупах пацієнтів ", - повідомив проф. Конрой.
Професор Колін Д. Вікс, з Массачусетської загальної лікарні та медичної школи Гарвардського університету, назвав результати "зміною ігор", відзначаючи, що "величина ефективності модифікованого FOLFIRINOX є поза тим, що ми коли-небудь бачили при раку підшлункової залози".

PRODIGE 24/CCTGPA.6 являло собою багатоцентрове французьке дослідження, фази III, у якому взяли участь 493 пацієнти з потенційно резектабельним раком підшлункової залози. Дослідження мало на меті оцінити модифіковану схему FOLFIRINOX у порівнянні з гемцитабіном. FOLFIRINOX вже виявився більш ефективним, ніж гемцитабін, як терапія першої лінії при метастатичному захворюванні серед пацієнтів з задовільним загальним статусом. У дослідженні використовувалася монотерапія гемцитабіном у якості препарату порівняння, а не комбінація «гемцитабін плюс капецитабін», яка стала стандартом лікування, оскільки дизайн дослідження був розроблений до публікації дослідження ESPAC-4, що показало зниження смертності на 18% у групі комбінованої терапії, - зазначив проф. Конрой.

«Ми спостерігали майже подвоєння рівня виживання без прогресування хвороби через 3 роки та поліпшення медіанної виживаності у пацієнтів, які отримували модифікований FOLFIRINOX. Його перевага спостерігалась у всіх попередньо визначених підгрупах пацієнтів», - акцентував доктор Конрой.

Контрольна група отримала 6 циклів кожні 28 днів гемцитабіну на 1, 8 та 15 дні. Експериментальна група отримувала модифікований FOLFIRINOX (оксаліплатин у кількості 85 мг/м2, лейковорин 400 мг/м2, іринотекан 150 мг/м2 на день 1, плюс 5-FU 2,4 мг/м2 протягом 46 годин), що дається кожні 14 днів протягом 12 циклів. Первинною кінцевою точкою було виживання без ознак хвороби.
Після того, як відбулося 91,5% необхідної кількості подій, комітет з безпеки та моніторингу даних рекомендував намір провести ранній аналіз з етичних причин.

Покращення показників загальної виживаності

Після середньої тривалості спостереження 30,5 місяців, загальні результати були достовірно значно кращими в групі FOLFIRINOX у порівнянні з групою гемцитабіну. Медіана виживання без ознак захворювання становила 12,8 місяців у групі гемцитабіну порівняно з 21,6 місяця в групі FOLFIRINOX, а середня загальна виживаність становила 35,0 місяці проти 54,4 місяця, відповідно.

"Показники медіани виживаності при призначенні модифікованої схеми FOLFIRINOX були найкращими", незважаючи на те, що монотерапія гемцитабіном продемонструвала результати, які були кращими, ніж спостерігали в попередніх дослідженнях», - сказав професор. «Використання модифікованої схеми FOLFIRINOX призвело до того, що додаткові 15% пацієнтів живуть без ознак раку підшлункової залози через 3 роки», - зазначив він.

Більша токсичність, як й очікувалося

Недоліком цих чудових результатів є токсичність. Про несприятливі побічні ефекти 3/4 ступеня було повідомлено у 51,5% в групі гемцитабіну і в 75,5% - в групі FOLFIRINOX, у тому числі випадків 4 класу було зафіксовано по 12% у кожній групі, причому 1 «токсична смерть» - у групі гемцитабіну. Найбільш поширеними токсичними подіями 3/4 ступеня були діарея (18,6% проти 3,7%; P <0,001); втома (11,0% проти 4,6%; P = 0,014); сенсорна периферична нейропатія (9,3% проти 0%; P <.001), блювота (5,0% проти 1,2%, Р=0,39) та мукозит (запалення слизової оболонки ротової порожнини)(2,5% проти 0%; Р=0,014). У групі гемцитабіну виявилися більші показники фебрильної нейтропенії 3/4 ступеня (3,7% проти 2,9%; P=.65) та тромбоцитопенії (4,5% проти 1,3%; P=0,3).
"На жаль, одна токсична смерть відбулася в гемцитабіновій групі. Пацієнти, які отримували гемцитабін, також мали значно більші, ніж 1/4 ступеня, показники головного болю, лихоманки, симптоми грипу, лімфопенії та підвищення трансаміназ", - сказав професор. "Модифікована схема FOLFIRINOX є більш токсичною, ніж гемцитабін, але це безпечний режим з керованою токсичністю", - коментує він. 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• У дослідженні III фази Unicancer GI PRODIGE 24/CCTG PA.6 було проведено аналіз ад'ювантної модифікованої схеми FOLFIRINOX у порівнянні з монотерапією гемцитабіном у хворих після резекції аденокарциноми підшлункової залози.
• Лікування модифікованою схемою FOLFIRINOX призвело до найдовшої загальної виживаності, про яку будь-коли повідомлялося при раку підшлункової залози після резекції: 54,4 місяця проти 35,0 місяця (HR = 0,64; P = 0,003).

• Середній рівень виживання без прояв захворювання становив 21,6 місяців проти 12,8 місяця (HR = 0,58; P <0,0001), відповідно.

• Токсичність, однак, була набагато вищою в групі модифікованої схеми FOLFIRINOX. Побічні ефекти 3/4 ступеня зареєстровано в 75,75% пацієнтів цієї групи, проти 51,5% у групі гемцитабіну.

REFERENCES

1. Conroy T, Hammel P, Hebbar M, et al: Unicancer GI PRODIGE 24/CCTG PA.6 trial: A multicenter international randomized phase III trial of adjuvant mFOLFIRINOX versus gemcitabine in patients with resected pancreatic ductal adenocarcinomas. 2018 ASCO Annual Meeting. Abstract LBA4001. Presented June 4, 2018.

2. Neoptolemos JP, Palmer DH, Ghaneh P, et al: Comparison of adjuvant gemcitabine and capecitabine with gemcitabine monotherapy in patients with resected pancreatic cancer (ESPAC-4): A multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet 389:1011-1024, 2017.

 

За матеріалами The ASCO Post

 

calc fol zhr v 4

calc fol zhr v 2