Методи візуалізації композиційного аналізу складу тіла у хворих на рак: вісцеральне ожиріння, саркопенія та саркопенічне ожиріння можуть впливати на клінічні результати

Connie Yip, Charlotte Dinkel, Abhishek Mahajan, Musib Siddique, Gary J. R. Cook, and Vicky Goh

В останні роки зростає інтерес щодо впливу композиційного аналізу складу тіла на клінічні результати у онкологічних пацієнтів. Вісцеральне ожиріння, саркопенія та саркопенічне ожиріння були визначені як несприятливі фактори у ракових хворих. Кількісне визначення об'ємів складових тіла, таких, як м'язова маса та розподіл жирової тканини, є потенційно цінним інструментом. Цей огляд описує наступні методи візуалізації, які можуть бути використані для оцінки композиційного аналізу складу тіла: двухенергетична рентгенівська абсорбціометрія (DXA), комп'ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ). DXA, КТ та МРТ набули вже великого значення у складі онкологічної допомоги, забезпечуючи можливість інтегрувати оцінку композиційного складу тіла в стандартний клінічний шлях і дозволяти при необхідності почати допоміжну терапію для покращення результатів.

Основні положення
• Саркопенія, саркопенічне ожиріння та вісцеральне ожиріння є несприятливими прогностичними факторами у ракових хворих.

• DXA, КТ та МРТ є сучасним золотим стандартом оцінки аналізу композиційного складу тіла.

• Композиційний аналіз складу тіла може вплинути на толерантність та токсичність хіміотерапії.

Ключові слова: саркопенія, саркопенічне ожиріння, КТ, МРТ, ДХА