Вплив композиційного аналізу складу тіла на результат лікування пацієнтів з раннім раком молочної залози

Elise Deluche,1 Sophie Leobon,1 Jean Claude Desport,2 Laurence Venat-Bouvet,1 Julie Usseglio,1 andNicole Tubiana-Mathieu1

1 Department of Medical Oncology, University Hospital, 2 Avenue Martin Luther King, 87042 Limoges Cedex, France
2 Nutrition Unit, University Hospital, 87042 Limoges, France
Elise Deluche, Phone: +33 5 55 05 61 00, Email: rf.segomil-uhc@ehculed.esile.

Мета

Ми досліджували вплив композиційного аналізу складу тіла на результати лікування пацієнтів з раннім раком молочної залози. Оцінено кістково - м'язову масу, відсоток вісцеральної жирової тканини (VAT), підшкірної жирової тканини (SAT), інфільтрацію м'язів або меж м'язової тканини жировою тканиною (ІМАТ), отримані за допомогою комп'ютерної томографії (КТ).

Методи

У це ретроспективне дослідження було включено 119 жінок-пацієнтів з раком молочної залози. Загальну кількість ділянок скелетних м'язів та жирової тканини оцінювали у двох суміжних осьових зрізах, отриманих у третьому поперековому хребці методом КТ, що використовується для уточнення стадії захворювання. Жінок було поділено на 2 групи на основі індексу скелетних м'язів (гранична концентрація 41,0 см22): з наявністю саркопенії та та групу без наявності саркопенії. Вони також були класифіковані у групи з високим та низьким рівнем VAT/SAT та групи високого чи низького рівня індексів ІМАТ. Взаємозв'язок параметрів складу тіла та прогнозу був проаналізований статистично.

 DEXA body composision

Результати

Серед 119 пацієнток, що підлягали оцінці, 58 були з ознаками саркопенії (48,8%), 55 (46,2%) мали високий показник VAT/SAT, а 62 (52,1%) мали високий показник IMAT. Середній період спостереження становив 52,4 місяці. Багатофакторний аналіз показав, що саркопенія та індекс IMAT є незалежними прогностичними факторами щодо показників виживання без ознак хвороби (p = 0,02 та р = 0,04 відповідно) та загальної виживаності (p = 0,05 і p = 0,02 відповідно). Індекс ІМТ не був суттєво асоційований з показником виживання без ознак хвороби, проте спостерігалася явна тенденція (р = 0,09).

Висновки

Саркопенія та індекс ІМАТ - незалежні прогностичні фактори при ранньому раку молочної залози; отже, оцінка композиційного аналізу складу тіла може бути простим та корисним інструментом щодо питання практичного ведення пацієнтів.

Ключові слова: ранній рак молочної залози, прогноз, саркопенія, композиційний аналіз складу тіла.

Support Care Cancer. 2018; 26(3): 861–868.
Published online 2017 Sep 25. doi: 10.1007/s00520-017-3902-6