Внутрішньоартеріальна хіміотерапія в лікуванні метастатичного раку печінки: результати і перспективи. Авдосьєв Ю.В., д.мед.н., проф. кафедри онкології і дитячої онкології ХМАПО