Консолідуюча mFOLFOX6 хіміотерапія після хіміопроменевої терапії підвищує виживання пацієнтів з місцево-поширеним раком прямої кишки: остаточні результати II фази багатоцентрового дослідження.

Marco MR 1 , Zhou L 1 , Patil S 2 , Marcet JE 3 , Varma MG 4 , Oommen S 5 , Cataldo PA 6 , Hunt SR 7 , Kumar A 8 , Herzig DO 9 , Fichera A 10 , Polite BN 11 , Hyman NH 12 , Ternent CA 13 , Stamos MJ 14 , Pigazzi A 14 , Dietz D 15, Yakunina Y 1 , Pelossof R 1 , Garcia-Aguilar J 1 

ПЕРЕДУМОВИ:
Додавання модифікованого режиму FOLFOX6 (фолієвої кислоти, флуороурацилу та оксаліплатину) після хіміопроменевої терапії та подовження інтервалу між хіміопроменевою терапією та хірургічним втручанням пов'язане із достовірним збільшенням частки хворих на рак прямої кишки з повною відповіддю на терапію.

МЕТА:
Метою цього дослідження було проаналізувати виживаність без ознак прогресування та загальну виживаність.

ДИЗАЙН:
Це було нерандомізоване дослідження II фази.

УСТАНОВИ:
Дослідження проводилося в декількох установах.

ПАЦІЄНТИ:
Були включені чотири послідовні дослідницькі групи з раком прямої кишки II або III стадії.

ПРОЦЕДУРИ:
Всі пацієнти отримували 50 Гр опромінення з одночасним безперервним інфузійним введенням флуороурацилу протягом 5 тижнів. Після хіміопроменевої терапії та перед тотальною мезоректальною ексцизією, пацієнти в кожній групі отримували 0, 2, 4, або 6 циклів модифікованого режиму FOLFOX6. Також пацієнтам було рекомендовано отримувати ад'ювативну хіміотерапію після хірургічного втручання в цілому по 8 циклів модифікованого FOLFOX6.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ:
Дослідження проводилось з метою виявлення відмінностей у показниках повної відповіді, про що повідомлялося раніше. Основними результатами поточного дослідження є виживаність без ознак захворювання та загальна виживаність.

РЕЗУЛЬТАТИ:
З 259 пацієнтів, 211 мали повне завершення спостереження. Середній період спостереження становив 59 місяців (діапазон, 9-125 міс). Середнє число загальних хіміотерапевтичних циклів відрізнялося серед 4 груп (р = 0,002), оскільки одна третина пацієнтів у групі, якій не призначали жодного передопераційного FOLFOX, також не отримувала жодної ад'ювантної хіміотерапії . Показники виживання без ознак захворювання були суттєво асоційованими з досліджуваною групою, стадією pTNM та повною відповіддю (р = 0,004, <0,001 та 0,001). Додатковий аналіз, що включав лише пацієнтів, які отримували ≥1 цикл FOLFOX, як і раніше, демонстрували відмінності в показниках виживанності між досліджуваними групами (р = 0,03).

ОБМЕЖЕННЯ:
Дослідження не було рандомізованим, тому не здатним у повній мірі продемонструвати відмінності у показниках виживанності. Дані щодо показників виживанності не були доступні для 19% пацієнтів.

ВИСНОВКИ:
Додавання модифікованого FOLFOX6 після хіміотерапії і до періоду операційного втручання (тотальної мезоректальної ексцизії) підвищує комплаенс системній хіміотерапії та підвищує показники виживаності без ознак захворюваності у пацієнтів з локально поширеним раком прямої кишки. Консолідуюча неоадъювантна хіміотерапія може мати переваги й поза збільшенням показників повної відповід на терапію.

Dis Colon Rectum. 2018 Oct;61(10):1146-1155. doi: 10.1097/DCR.0000000000001207.