Нові можливості антиметаболічної терапії раку молочної залози та іншої онкологічної патології. Ковальов О.О., проф., д.мед.н., завідувач кафедрою онкології ЗМАПО