Мультидисциплінарний підхід до питання ведення пацієнтів з м'язово-інвазивним раком сечового міхура: сучасні проблеми та майбутні напрямки терапії

Jeanny B. Aragon-Ching, MD, FACP, Ryan P. Werntz, MD, Anthony L. Zietman, MD, and Gary D. Steinberg, MD

From the Genitourinary Medical Oncology, Inova Schar Cancer Institute, Fairfax, VA; Department of Surgery, Section of Urology, The University of Chicago Medicine, Chicago, IL; Department of Radiation Oncology, Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA.

АНОТАЦІЯ

Лікування м'язово-інвазивного раку сечового міхура (MIРCМ) є досить складним і вимагає міждисциплінарної співпраці між хірургами, променевими терапевтами та онкологами. Незважаючи на те, що неоад'ювантну хіміотерапію (НAХТ), за якою слідує радикальна цистектомія і лімфатична дисекція, вважають стандартним методом лікування MIРCМ, у багатьох пацієнтів проведення хірургічного втручання є неможливим або немає змоги застосувати цисплатин, а міркування щодо стратегій збереження сечового міхура не тільки стають все більш визнаними у якості оптимальної альтернативи лікування, але також повинні бути обов’язково включені в діапазон варіантів лікування, представлених пацієнтам під час діагностики та затвердження схеми терапії. Крім хіміотерапії, імунотерапія успішно застосовується у випадках місцево поширеного та метастатичного раку сечового міхура. У цій статті розглядаються перспективні дослідження, що стосуються тенденцій ведення пацієнтів, і охоплюють системні, хірургічні та радіаційні варіанти лікування пацієнтів.

ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ
• Неоад'ювантна хіміотерапія на основі цисплатину залишається стандартною схемою системної терапії для пацієнтів, які можуть приймати цисплатин та які підлягають проведенню радикальної цистектомії та лімфаденектомії.

• TURBT (трансуректальна резекція пухлини сечового міхура), за якою слідує хіміопроменева терапія, є альтернативним варіантом для пацієнтів, які відмовляються від цистектомії або які якимось іншим чином вибирають методи збереження сечового міхура.

• Збільшення знань щодо біомаркерів відповіді на хіміотерапію, променеву терапію або цистектомію може прокласти шлях до вибору пацієнтів щодо різних методів лікування.

• Мультидисциплінарна співпраця між хірургами, радіаційними онкологами та онкологами приносить найкращі результати при лікуванні MIРCМ.

The ASCO Educational Book