Фаза II оцінки пеметрекседу при лікуванні рецидивуючого або персистуючого платинорезистентного раку яєчників або первинної перитонеальної карциноми: дослідження гінекологічної онкологічної групи

Miller DS, Blessing JA, Krasner CN, Mannel RS, Hanjani P, Pearl ML, Waggoner SE, Boardman CH.

University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Gynecologic Oncology, Dallas, TX 75390-9032, USA. david.miller@utsouthwestern.edu

МЕТА: Оцінити протипухлинну активність пеметрекседу у пацієнтів з персистуючим або рецидивуючим платинорезистентним епітеліальним раком яєчників або первинним перитонеальним раком і визначити характер та ступінь токсичності.

ПАЦІЄНТИ І МЕТОДИ: Фаза II дослідження була проведена Гінекологічною онкологічною групою. Пацієнти з раком, прогресуючим на тлі первинної хіміотерапії на основі препаратів платини або рецидивуючим протягом 6 місяців. Пеметрексед в дозі 900 мг/м2 вводився у вигляді внутрішньовенної інфузії протягом 10 хвилин кожен 21 день. Збільшення інтервалу введення і коригування дози були дозволені у випадку прояви токсичності. Лікування продовжували до прогресування захворювання або неприйнятних побічних ефектів.

РЕЗУЛЬТАТИ: З 6 липня 2004 року по 23 серпня 2006 року в дослідження було включено 51 пацієнтку. Всього було проведено 259 циклів (медіана - чотири; діапазон від 1 до 19 циклів) пеметрекседу, причому 40% пацієнтів отримали шість або більше циклів. В цілому, лікування добре переносилось. Серйозніші токсичні ефекти (ступеню 3 і 4) включали нейтропенію у 42% пацієнтів, лейкопенію - у 25%, анемію - у 15% і конституційні - у 15% пацієнтів. Летальних випадків зареєстровано не було. Одна пацієнтка (2%) продемонструвала повну відповідь, а дев'ять (19%) - часткову відповідь із середньою тривалістю відповіді 8,4 місяці. Сімнадцять пацієнток (35%) продемонстрували стабілізацію захворювання з медіаною в 4,1 місяці. У вісімнадцяти пацієнток (38%) спостерігалося погіршення перебігу захворювання. Три пацієнтки (6%) не були оцінені. Медіана виживання без прогресування захворювання склала 2,9 місяці, а загальна виживаність склала 11,4 місяці.

ВИСНОВОК: Пеметрексед володіє достатньою активністю при лікуванні рецидивуючого платинорезистентного раку яєчників в дозі та схемі, що вказують на необхідність подальшого дослідження.

Pemetrexed brest cancer 1

Pemetrexed brest cancer 2

 

US National Library of Medicine National Institutes of Health

 PMC2690393