Пеметрексед у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями тимуса, які раніше отримували хіміотерапію

Liang Y1, Padda SK2, Riess JW3, West RB4, Neal JW2, Wakelee HA5.

1. Department of Medical Oncology, Sun Yat-sen University Cancer Center; State Key Laboratory of Oncology in South China; and Collaborative Innovation Center for Cancer Medicine, Guangzhou, China.
2. Department of Medicine, Division of Oncology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
3. Department of Internal Medicine, University of California Davis School of Medicine, Sacramento, CA, USA; Department of Pathology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
4. Division of Hematology/Oncology, University of California Davis Cancer Center, Sacramento, CA, USA.
5. Department of Medicine, Division of Oncology, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA. Electronic address: hwakelee@stanford.edu.

Скорочення:
PFS - виживаність без ознак прогресування захворювання
ОS - загальна виживаність
PR - часткова відповідь
SD - стабілізація перебігу захворювання
PD - прогресування захворювання

МЕТА: Злоякісні новоутворення тимуса зустрічаються рідко, з обмеженою кількістю опублікованих досліджень активності хіміотерапії. Ми провели ретроспективний аналіз активності пеметрекседу у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями тимуса.

МЕТОДИ: Під спостереженням знаходилися пацієнти з неоперабельною гістологічно підтвердженою інвазивною, рецидивуючою або метастатичною тімомою або карциномою тимуса, які отримували лікування пеметрекседом в другій лінії в онкологічному центрі Стенфорда в період з січня 2005 по листопад 2013 р

РЕЗУЛЬТАТИ: Всього було виявлено 81 пацієнта зі злоякісним новоутворенням тимуса, з яких 16 отримували пеметрексед в якості монотерапії (N = 14) або у вигляді комбінованої терапії (N = 2). Було 10 пацієнтів (62,5%) з карциномою тимуса і 6 пацієнтів (37,5%) з тімомою. Серед 6 пацієнтів з тімомою краща відповідь у 1 пацієнта (17%) - це часткова відповідь (PR); 5 пацієнтів (83%) продемонстрували стабілізацію перебігу захворювання (SD). При середньому періоді спостереження в 21,2 місяці медіана PFS у пацієнтів з тімомою становила 13,8 місяці (95% ДІ, 4,9-22,6 місяця), а медіана ОS - 20,1 місяці (95% ДІ, 16, 4-23,9 місяці). Серед 10 пацієнтів з карциномою тимуса найкращою відповіддю на лікування був 1 (10%) PR, 5 (50%) SD і 4 (40%) - прогресування захворювання (PD). При медіані спостереження в 13,5 місяців медіана PFS у пацієнтів з карциномою тимуса становила 6,5 місяці (95% ДІ, 0,2-12,8 місяці), а медіана ОS - 12,7 місяці (95% ДІ, 2, 9-22,5 місяці).

ВИСНОВКИ: Це невелике ретроспективне дослідження демонструє достатню активність пеметрекседу та стабілізацію захворювання при злоякісних новоутвореннях тимуса з клінічно значущою тривалістю і підтримує попередні повідомлення про ефективність пеметрекседу при цих рідкісних захворюваннях.

 2015 Jan;87(1):34-8. doi: 10.1016/j.lungcan.2014.11.006. Epub 2014 Nov 15.

Pemetrexed brest cancer 1

Pemetrexed brest cancer 2