Фаза II дослідження еверолімусу і летрозола у пацієнтів з рецидивуючою карциномою ендометрія

Slomovitz BM1, Jiang Y1, Yates MS1, Soliman PT1, Johnston T1, Nowakowski M1, Levenback C1, Zhang Q1, Ring K1, Munsell MF1, Gershenson DM1, Lu KH1, Coleman RL2

1. Brian M. Slomovitz, Yunyun Jiang, Melinda S. Yates, Pamela T. Soliman, Taren Johnston, Charles Levenback, Qian Zhang, Kari Ring, Mark F. Munsell, David M. Gershenson, Karen H. Lu, and Robert L. Coleman, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; Brian M. Slomovitz and Maureen Nowakowski, Morristown Medical Center, Morristown, NJ; and Brian M. Slomovitz, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, FL.

2. Brian M. Slomovitz, Yunyun Jiang, Melinda S. Yates, Pamela T. Soliman, Taren Johnston, Charles Levenback, Qian Zhang, Kari Ring, Mark F. Munsell, David M. Gershenson, Karen H. Lu, and Robert L. Coleman, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX; Brian M. Slomovitz and Maureen Nowakowski, Morristown Medical Center, Morristown, NJ; and Brian M. Slomovitz, Sylvester Comprehensive Cancer Center, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, FL. rcoleman@mdanderson.org.

Скорочення:
PI3K - фосфоінозітол-3-кіназа
CR - повна відповідь на терапію
CBR - показник клінічної користі
ОР - підтверджена об'єктивна відповідь

МЕТА: Сигнальний шлях phosphoinositol-3 kinase (PI3K) часто виявляється поза регуляцією при раку ендометрія. Призначення гормональної терапії може призводити до відповідної реакції у деяких пацієнтів з карциномою ендометрія, але все ж документально підтверджена резистентність, обумовлена ​​активацією шляху PI3K. «Націлювання» терапії на мішень рапаміціна в клітинах (mTOR) може подолати ендокринну резистентність. Ми провели двоетапне дослідження фази II еверолімусу і летрозола у жінок з рецидивуючою кариномою ендометрія.

everolinus tyreoid cancer

ПАЦІЄНТИ І МЕТОДИ: Пацієнти, які вважалися інкурабельними, мали діагностовану патологію і отримували попередню терапію (до двох цитотоксичних режимів). Еверолімус вводили перорально по 10 мг в день, летрозол також вводили перорально по 2,5 мг в день. Кожен цикл складався з 4 тижнів терапії. Пацієнти отримували лікування до появи ознак прогресування захворювання, токсичності або повної відповіді (CR). Первинною кінцевою точкою був показник клінічної користі (CBR), який був визначений як CR, часткову відповідь або стабільне захворювання (≥ 16 тижнів) за критеріями RECIST 1.0. Трансляційні дослідження були проведені для кореляції біомаркерів з відповіддю.

РЕЗУЛЬТАТИ: У дослідження були включені 38 пацієнтів (середній вік 62 роки; діапазон від 24 до 82 років). Тридцять п'ять пацієнтів були оцінені згідно з критеріями, CBR склав 40% (14 з 35 пацієнтів); середнє число циклів було 15 (діапазон, від семи до 29 циклів). Рівень підтвердженої об'єктивної відповіді (ОР) склав 32% (11 з 35 пацієнтів; дев'ять випадків CRs і дві часткових відповіді; медіана - 15 циклів (діапазон - від 8 до 29 циклів). Двадцять відсотків пацієнтів (сім з 35 пацієнтів) були зняті з лікування після тривалої CR і на розсуд лікаря. Жоден з пацієнтів не припинив лікування через неприпустимі прояви токсичності. Пацієнти з ендометріоїдною гістологією і мутаціями CTNNB1 добре реагували на еверолімус і летрозол.

ВИСНОВОК: Еверолімус плюс летрозол приводять до високих показників клінічної користі і повну відповідь на терапію у пацієнтів з рецидивуючим раком ендометрія. Подальший розвиток вивчення цієї комбінації при рецидивуючій карциномі ендометрія триває.

 2015 Mar 10;33(8):930-6. doi: 10.1200/JCO.2014.58.3401. Epub 2015 Jan 26.