Гінекологічний рак у вагітних: міжнародний консенсус з діагностики та лікування. Ціп Н. П., д.мед.н., викладач кафедри онкології НМАПО ім. П.Л.Шупика, провідний науковий співробітник відділенння онкогінекології НІР