Пеметрексед в лікуванні рецидивуючої/рефрактерної первинної лімфоми центральної нервової системи

Raizer JJ1, Rademaker A, Evens AM, Rice L, Schwartz M, Chandler JP, Getch CC, Tellez C, Grimm SA.

1 Northwestern University, Feinberg School of Medicine, 710 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60611, USA. jraizer@nmff.org

Скорочення:
PCNSL - первинна лімфома центральної нервової системи
PFS - виживаність без ознак прогресування захворювання
ОS - загальна виживаність

ОБГРУНТУВАННЯ: Незважаючи на початкове лікування схемами на основі високих доз метотрексату, багато пацієнтів з первинною лімфомою центральної нервової системи (PCNSL) отримують рецидив захворювання і летальний результат - досить частий результат захворювання. При прогресуванні або рецидиві не існує стандартної схеми медичної допомоги, але зазвичай використовується хіміотерапія і в деяких випадках - променева терапія. Пеметрексед є багатоцільовим - антифолатом, схожим на метотрексат, але з більш широким спектром активності. Оскільки метотрексат є невід'ємною частиною лікування PCSNL, автори оцінили протипухлинну активність і безпеку пеметрекседу при рецидивуючій PCNSL.

МЕТОДИ: У це дослідження були включені пацієнти з рецидивуючою/рефрактерною PCNSL. Лікування складалося з пеметрекседу 900 мг/м2 (кожні 2 тижні) з низькими дозами дексаметазону, фолієвої кислоти і добавок В12. Кожен цикл становив 6 тижнів і перед кожним новим циклом проводилося обстеження методами візуалізації. Лікування продовжували до повної ремісії, прогресування або проявів токсичності.

РЕЗУЛЬТАТИ: Одинадцять пацієнтів були проліковані за вищевказаною схемою, середній вік 69,8 років і оцінка загального стану пацієнтів за шкалою Карновского - 70%. 10 з 11 пацієнтів раніше не отримували метотрексат у високих дозах. Середнє число проведених циклів пеметрекседу склало 5 із загальною частотою відповідей 55% і рівнем контролю захворювань 91%. 6-місячна виживаність без прогресування захворювання (PFS) склала 45%, медіана PFS склала 5,7 місяця, а медіана загальної виживаності склала 10,1 місяці. Прояви токсичності були в основному гематологічними і інфекційними.

ВИСНОВКИ: Пеметрексед має хорошу активністю в якості монотерапії при рецидивуючій/рефрактерній PCNSL. Токсичність спостерігалася швидше за все через перевищення використовуваної стандартної дози. Подальше дослідження цього агента при PCNSL є виправданим для визначення оптимальної дози і ефективності в більш широкій популяції.

cns t pem

 2012 Aug 1;118(15):3743-8. doi: 10.1002/cncr.26709. Epub 2011 Dec 16.

Pemetrexed brest cancer 2