Метаболоміка та блокада метаболічних шляхів раку - антифолат пеметрексед. Ковальов О.О., д.мед.н., проф., завідувач кафедри онкології ДЗ ЗМАПО МОЗ України