Застосування бендамустину в лікуванні хронічного лімфолейкозу. Гусєва С.А., д.мед.н, професор кафедри гематології і трансфузіології НМАПО імені П.Л.Шупика