Пеметрексед в практиці лікування НДКРЛ і мезотеліоми (реєстраційні показання). Пономарьова О.В., канд.мед.наук, доцент кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика