Загальне виживання з фулвестрантом плюс анастрозолом при метастатичному раку молочної залози

Передумови
Раніше повідомлялось про тривалу виживаність без прогресування та незначно подовжену загальну виживаність серед пацієнтів у постменопаузі з гормон рецептор позитивним метастатичним раком молочної залози, яким випадковим чином було призначено анастрозол плюс фулвестрант, порівняно тільки з анастрозолом, як терапія першої лінії.

МЕТОДИ
Випадковим чином пацієнти приймати або анастрозол, або фульвестрант плюс анастрозол. Рандомізація стратифікована відповідно до ад'ювантного застосування тамоксифену. Ефективність та безпека порівнювались між двома групами, як в цілому, так і в підгрупах.

РЕЗУЛЬТАТИ
З 707 пацієнтів, отримано дані для аналізу від 694 осіб. Група з комбінованою терапією мала 247 випадків смерті серед 349 жінок (71%) та середню загальну виживаність 49,8 місяців порівняно з 261 смертю серед 345 жінок (76%) та середню загальну виживаність 42,0 місяців у групі, що приймала лише анастрозол, суттєва різниця (коефіцієнт небезпеки смерті, 0,82; 95% довірчий інтервал [CI], 0,69 - 0,98; P = 0,03 за тестом журналу рангів). У підгрупному аналізі загальна виживаність серед жінок, які раніше не отримували тамоксифен, була тривалою при комбінованій терапії, ніж при застосуванні лише анастрозолу (медіана, 52,2 та 40,3 місяці відповідно; коефіцієнт небезпеки, 0,73; 95% ДІ, 0,58 до 0,92); серед жінок, які раніше отримували тамоксифен, загальна виживаність була однаковою у двох групах (середня, 48,2 та 43,5 місяці відповідно; коефіцієнт небезпеки, 0,97; 95% ДІ, 0,74 до 1,27) (P = 0,09 для взаємодії). Частота тривалих токсичних ефектів від 3 до 5 класу була однаковою для двох груп.

ВИСНОВКИ
Додавання фульвестранту до анастрозолу було пов’язано із збільшенням довготривалої виживаності порівняно з анастрозолом, незважаючи на істотний перехід до фульвестранту після прогресування під час терапії лише анастрозолом. Отримані результати свідчать про те, що користь особливо помітна у пацієнтів, які не отримували ад'ювантноу ендокринну терапію.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1811714