Оригінальне дослідження
12 вересня, 2019

Ефективність та довготривала периферична сенсорна нейропатія через 3 проти 6 місяців ад’ювантної хіміотерапії на основі оксаліплатину з приводу раку товстої кишки. 3 фаза рандомізованого клінічного дослідження The ACHIEVE.

Takayuki Yoshino, MD, PhD; Takeharu Yamanaka, PhD; Eiji Oki, MD, PhD; et al.

Ключові моменти

Актуальне питання. Чи може скорочений курс ад’ювантної хіміотерапії на основі оксаліплатину зменшити периферичну сенсорну нейропатію (ПСН) без зниження ефективності у пацієнтів з ІІІ стадією раку товстої кишки?

Знахідки. У цій 3 фазі рандомізованого клінічного дослідження із залученням 1313 пацієнтів, 3 місяці ад’ювантної терапії значно зменшили частоту виникнення будь-якого ступеню ПСН за 3 роки, порівняно з 6 місяцями лікування. Частота виникнення будь-якого ступеню ПСН протягом 3 років була значно нижчою для хіміотерапії за схемою капецитабін плюс оксаліплатин (CAPOX), аніж для модифікованої схеми фторурацил, лейковорин та оксаліплатин (mFOLFOX6); ці результати лікування відповідали результатам Міжнародної оцінки тривалості ад'ювантної хіміотерапії (International Duration Evaluation of Adjuvant Chemotherapy IDEA).
Значення. Тримісячний режим хіміотерапії CAPOX може бути найбільш підходящим варіантом лікування раку товстої кишки, особливо у пацієнтів з низьким рівнем ризику.

Анотація.

Значущість. Хіміотерапія на основі оксаліплатину пов'язана з виснажливою периферичною сенсорною нейропатією (ПСН) у пацієнтів із раком товстої кишки ІІІ стадії.

Мета. Оцінити безрецидивну виживаність (БРВ) та довготривалість ПСН у пацієнтів, лікованих в ад’ювантному режимі хіміотерапією на основі платини протягом 3 та 6 місяців.

Дизайн, постановка та учасники. Відкрите, багатоцентрове, рандомізоване клінічне дослідження 3 фази із залученням 1313 азіатських пацієнтів з ІІІ стадією раку товстої кишки досліджувало, чи не меншою є ефективність 3-місячної схеми проти 6-місячної схеми хіміотерапії. З 1 серпня 2012 по 30 червня 2014 учасників було розподілено на 2 групи за отримуваним лікуванням. Дані аналізувалися з липня 2017 по червень 2018.

Втручання. Пацієнти були рандомізовані для отримання ад'ювантної хіміотерапії протягом 3 або 6 місяців. Вибір між модифікованою схемою фторурацил, лейковорин та оксаліплатин (mFOLFOX6) або схемою капецитабін плюс оксаліплатин (CAPOX) здійснювався на розсуд лікуючого лікаря.

Основні результати та заходи. За основний результат було взято БРВ. Вторинні кінцеві точки включали оцінку ПСН до 3 років та загальну виживаність (ЗВ).

Результати. З 1313 пацієнтів (651 – жінки із середнім віком 66 [діапазон 28-85] років), які були включені та рандомізовані, 22 не було ліковано, оскільки 10 не змогли розпочати лікування протягом 2 тижнів після включення, 7 відкликали свою згоду, 5 не лікувалися з різних інших причин. З 1291 пацієнтів, яких було ліковано (650 у 3-місячному режимі та 641 в 6-місячному режимі), 969 (75%) отримували хіміотерапію за схемою CAPOX. Коефіцієнт небезпеки (КН) для БРВ у 3-місячному режимі порівняно з 6-місячним режимом становив 0.95 (95% CI, 0.76-1.20). Коефіцієнти небезпеки становили 1.07 (95% CI, 0.71-1.60) та 0.90 (95% CI, 0.68-1.20) для схем mFOLFOX6 та CAPOX відповідно, і 0.81 (95% CI, 0.53-1.24) та 1.07 (95% CI, 0.81-1.40) для пацієнтів з низьким рівнем ризику (стадії T1-3 та N1 за класифікацією TNM) порівняно з високим рівнем ризику (T4 або N2) відповідно. Частота виникнення будь-якого ступеню ПСН за 3 роки у групі 3-місячного режиму порівняно з 6-місячним режимом становила 9.7% проти 24.3% (P < .001). Захворюваність на ПСН за 3 роки була значно нижчою у тих пацієнтів, що отримували схему CAPOX, аніж у тих, що лікувались за схемою mFOLFOX6 як у 3-місячному (7.9% проти 15.7%; P = .04), так і в 6-місячному (21.0% проти 34.1%; P = .02) режимі.

Висновки та актуальність. Тривала захворюваність на ПСН була значно нижчою для 3-місячної схеми лікування, аніж для 6-місячної, а також значно нижчою для лікування за схемою CAPOX проти mFOLFOX6. Оскільки скорочена тривалість терапії не погіршила результатів, 3-місячний курс CAPOX може бути найбільш підходящим варіантом лікування, особливо для пацієнтів із захворюванням низького ризику.
Реєстрація клінічного дослідження. UMIN Clinical Trials Registry: UMIN000008543.

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2749687 .