Радіоемболізація плюс хіміотерапія в якості першої лінії терапії для місцево-поширеної внутрішньопечінкової холангіокарциноми. Клінічне дослідження 2 фази

Julien Edeline, MD, PhD; Yann Touchefeu, MD; Boris Guiu, MD, PhD; et al.

October 31, 2019

Актуальне питання. Чи селективна внутрішня радіотерапія (СВРТ) підвищує рівень відповіді на лікування у пацієнтів з нерезектабельною внутрішньопечінковою холангіокарциномою?

Знахідки. У цьому клінічному дослідженні 2 фази, що включало 41 пацієнта, селективна внутрішня радіотерапія в поєднанні з хіміотерапією призвела до збільшення рівня відповіді до 39%, а 22% пацієнтів були дестадійовані до хірургічного втручання. Медіана безрецидивної виживаності становила 14 місяців, медіана загальної виживаності – 22 місяці.

Значення. Отримані дані свідчать про те, що селективна внутрішня радіотерапія може розглядатися як варіант для дестадіювання пацієнтів з нерезектабельною внутрішньопечінковою холангіокарциномою.

Значущість. Пацієнти з нерезектабельною внутрішньопечінковою холангіокарциномою (ВХК) зазвичай мають поганий прогноз. Селективна внутрішня радіотерапія (СВРТ) є перспективним варіантом лікування пухлин печінки, однак жодних перспективних досліджень комбінації СВРТ з хіміотерапією не було опубліковано.

Мета. Визначити рівень відповіді після СВРТ в поєднанні з хіміотерапією у пацієнтів з нерезектабельною ВХК.
Дизайн, постановка та учасники. Клінічне випробування 2 фази, присвячене дослідженню дії мікро сфер Ітрію-90 на холангіокарциному (MISPHEC), включало пацієнтів з нерезектабельною ВХК, які ніколи не отримували хіміотерапію чи внутрішньо артеріальну терапію. Пацієнти лікувались у 7 центрах, які мали досвід роботи з СВРТ, в період між 12 листопада 2013 року та 21 червня 2016 року. Статистичний аналіз проводився з 31 березня 2017 року по 17 червня 2019 року.

Втручання. Супутня хіміотерапія першої лінії з цисплатином, 25 мг/м2, та гемцитабіном, 1000 мг/м2 (гемцитабін редуковано до 300 мг/м2 для курсів напередодні та після СВРТ), в 1 та 8 дні 21-денного курсу, загалом 8 курсів. СВРТ проводилась під час 1 курсу (за процесу в одній частці печінки) чи 1 та 3 курсів (за процесу в обох частках печінки) із застосуванням скляних мікросфер ітрію-90.
Основні результати та заходи. Визначався рівень відповіді за 3 місяці відповідно до RECIST 1.1. Іншими кінцевими точками були: побічні ефекти, безрецидивна виживаність, загальна виживаність, рівень контролю захворювання та рівень відповіді за критеріями Choi.
Результати. З 41 пацієнта, включеного в дослідження, 26 (63%) були чоловіками середнього віку 64 роки. Рівень відповіді за RECIST 1.1 становив 39% (90% CI, 26%-53%) за 3 місяці відповідно до локального огляду та був підтверджений на рівні 41% під час централізованого огляду; рівень контролю захворювання становив 98%. Відповідно до критеріїв Choi, рівень відповіді становив 93%. Після медіани загальної тривалості спостереження в 36 місяців (95% CI, 26-52 місяців), медіана безрецидивної виживаності становила 14 місяців (95% CI, 8-17 місяців), з рівнем безрецидивної виживаності 55% в 12 місяців та 30% в 24 місяці. Медіана загальної виживаності становила 22 місяці (95% CI, 14-52 місяців), із рівнями загальної виживаності 75% в 12 місяців та 45% в 24 місяці. З 41 пацієнта, 29 (71%) мали побічні ефекти 3-4 ступеню; 9 пацієнтів (22%) було дестадійовано до можливості хірургічного втручання, у 8 (20%) досягнуто чистоту країв R0. По досягненні медіани 46 місяців (95% CI, 31 місяців до недосягнення) після операції, медіана безрецидивної виживаності не була досягнута серед пацієнтів, що перенесли резекцію.

Висновки та актуальність. Комбінація хіміотерапії та СВРТ продемонструвала протипухлинну активність в якості терапії першої лінії для ВХК, при цьому значну частину пацієнтів вдалося дестадіювати до можливості хірургічного втручання. Третя фаза дослідження триває.

Оригінальне джерело.