Клінічний випадок. Котлярчук К.Б., ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», м. Львів