J Clin Oncol. 10 листопада; 37 (32): 3000-3008. doi: 10.1200 / JCO.18.02306. Epub 2019, 26 вересня.

Остаточний аналіз результатів дослідження DeCOG-SLT: Повна лімфаденектомія не впливає на тривалість життя хворих з меланомою шкіри з позитивним сигнальним лімфатичним вузлом

Leiter U1, Stadler R2, Mauch C3, Hohenberger W4, Brockmeyer NH2, Berking C5, Sunderkötter C6,7, Kaatz M8,9, Schatton K10, Lehmann P11, Vogt T12, Ulrich J13, Herbst R14, Gehring W15, Simon JC16, Keim U1, Verver D17, Martus P1, Garbe C1; German Dermatologic Cooperative Oncology Group.

1 Eberhard Karls University of Tübingen, Tübingen, Germany.
2 Ruhr University Bochum, Bochum, Germany.
3 University of Köln/Bonn, Cologne, Germany.
4 University of Erlangen, Erlangen, Germany.
5 Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany.
6 University of Munster, Munster, Germany.
7 University Hospital Halle, Halle, Germany.
8 SRH Wald-Klinikum Gera, Gera, Germany.
9 University of Jena, Jena, Germany.
10 University of Düsseldorf, Dusseldorf, Germany.
11 HELIOS-Klinikum Wuppertal, Wuppertal, Germany.
12 University of Homburg, Homburg, Germany.
13 University of Magdeburg, Quedlinburg, Germany.
14 HELIOS-Klinikum Erfurt, Erfurt, Germany.
15 Carl Von Ossietzky University, Oldenburg, Germany.
16 University of Leipzig, Leipzig, Germany.
17 Erasmus MC Cancer Institute, Rotterdam, the Netherlands.

Раніше були представлені результати 3-річного спостереження в дослідженні 3 фази Німецької дерматологічної онкологічної кооперованої групи (DeCOG). У цьому дослідженні хворі на меланому шкіри, локалізованої на тулубі та кінцівках, при позитивному статусі сигнального лімфатичного вузла були рандомізовані в співвідношенні 1: 1 в групу повної лімфаденектомії або в групу спостереження. Для того щоб відібрати 1256 пацієнтів з метастазами в сигнальний лімфатичний вузол, було скрініровано 5547 пацієнтів. У дослідження потрапили 483 хворих (241 в групу спостереження і 242 в групу хірургічного лікування),  які повністю підходять під критерії включення. Первинною кінцевою точкою була виживаність без віддалених метастазів (ВБМ), вторинною - безрецидивна виживаність (БРВ), загальна виживаність (ЗВ) і частота рецидивів в басейні регіонального лімфатичного вузла.

Результати остаточного аналізу стали доступи при медіані спостереження 72 місяці. 5-річна ВБМ склала 67,6% і 64,9% в групі спостереження і в групі лімфаденектомії (HR = 1,08; P = 0,87). Подгруповий аналіз ВБМ у пацієнтів з більшим або меншим пухлинним навантаженням в сигнальних лімфовузлах також не виявив відмінностей між групами (HR = 1,12 у пацієнтів з метастазами 1 см і менше, HR = 0,98 у пацієнтів з метастазами> 1 см). 

5-річні БРВ і ЗВ зовсім не відрізнялися: 60,9% проти 59,9% (HR = 1,01; P = 0,94) і 71,4% проти 72,3% (HR = 0,99; P = 0,94) відповідно.

Небажані явища 3-4 ступеню з'явилися у 32 (13%) пацієнтів після лімфодисекції.

Автори роблять висновок, що розширена лімфаденектомія у хворих на меланому з виявленим сигнальним лімфатичним вузлом не впливає ні на показники місцевого контролю, ні на появу віддалених метастазів, ні на тривалість життя.