Вплив будови тіла пацієнтів на дози препаратів хіміотерапії та її ефективність

Більшість хіміотерапевтичних препаратів дозується в залежності від площі поверхні тіла або маси пацієнта. Проте, будова тіла (тобто кількість і розподіл м'язової і жирової тканини) може впливати на переносимість та прихильність до лікарської терапії, а також на її ефективність. Завданням дослідження, опублікованого в журналі JAMA Oncology, була оцінка зв'язку будови тіла з відносною інтенсивністю дози (RDI) хіміотерапії на основі антрациклінів і таксанов, оцінка ризику розвитку гематологічної токсичності, а також оцінка взаємозв'язку зниження RDI і смертності.

1395 хворих неметастатичним раком молочної залози, діагностованим в період з 1 січня 2005 по 31 грудня 2013 року, які отримували хіміотерапію на основі антрациклінів і таксанов, були включені в наглядове когортне дослідження з проспективним аналізом історій хвороби. Внутрішньом'язове, вісцеральне і підшкірне ожиріння, а також розвиток скелетних м'язів оцінювалися за отриманими комп'ютерними томографічними знімками в момент постановки діагнозу. Первинною точкою оцінки була низька RDI (<0,85), яка визначалася як відношення дози введених препаратів до необхідної дози. Крім того, оцінювалася частота гематологічних небажаних явищ на підставі значень лабораторних показників. Для того щоб проаналізувати зв'язок RDI із загальною і специфічною смертністю від раку молочної залози.

Середній вік при постановці діагнозу склав 52,8 роки. Підвищене вісцеральне (відношення ризиків 1,19) і внутрішньом'язове (відношення ризиків 1,16) ожиріння були пов'язані зі збільшенням випадків зниження інтенсивності дози (RDI <0,85). Висока м'язова маса була пов'язана зі зменшенням ймовірності гематологічної токсичності (відношення ризиків 0,84). Зниження відносної інтенсивності дози менше 0,85 було пов'язане з підвищенням ризику смерті на 30% (відношення ризиків 1,30). Більш низький показник RDI частково був пов'язаний з ожирінням і збільшенням ризику смерті від раку молочної залози.

Автори роблять висновок, що надмірне ожиріння, переважно вісцеральне або внутрішньом'язове, може призводити до зниження дози хіміопрепаратів і, відповідно, до більш низьких параметрів RDI. Зниження RDI призводить до гіршої виживаності хворих на рак молочної залози. Таким чином, оцінка будови тіла до введення хіміопрепаратів може допомогти виявити хворих з більш високим ризиком розвитку токсичності, а також оптимізувати дози, щоб уникнути зниження ефективності проведеного лікування.

https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/article-abstract/2757079