Cell Mol Biol (Noisy-le-grand). 2019 Sep 30;65(7):21-25.

Вплив фентанілу на проліферацію ракових клітин підшлункової залози та диференціювання ракових стовбурових клітин

Celik F, Duran T.

Рак підшлункової залози є одним із найбільш агресивних онкологічних захворювань через пізню діагностику та відсутність відповіді на терапію, незважаючи на прогрес у дослідженнях біологічних особливостей пухлини та розробку нових терапевтичних стратегій щодо лікування раку.

Повідомлялося, що такі особливості раку підшлункової залози походять від ракових стовбурових клітин всередині пухлинної маси.

Повідомлялося також, що фентаніл – це швидкодіючий анальгетик, який зв'язується з μ-опіоїдними рецепторами, при цьому деякі з μ-опіоїдних рецепторів залучені в онкологічний процес. У наведеному дослідженні автори визначили вплив фентанілу на клітини PANC-1, оцінивши експресію генів маркерних генів ракових стовбурових клітин (Nanog, Oct4 та Sox2) та гени, пов'язані з апоптозом (BAD, Bax, Bcl-2 та p53) за допомогою кількісної ПЛР RealTime. Кількість стовбурових клітин раку визначали за допомогою рідинної цитометрії. Результати дослідження показали, що введення фентанілу зменшило кількість ракових клітин та стовбурових клітин раку у популяції клітин PANC-1, зменшило експресію маркерного гену стовбурових клітин та посилило експресію генів, пов’язаних з апоптозом.

Отримані результати свідчать про те, що фентаніл, який зазвичай застосовується з метою полегшення болю при раку підшлункової залози, може розглядатися як варіант лікування цього захворювання.

Посилання на оригінальне джерело: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31880513