Схвалено комбінацію інгібіторів BRAF/MEK для меланоми

Нещодавно FDA схвалив комбінацію інгібіторів BRAF та MEK: енкорафенібу (Braftovi) та бініметінібу (Mektovi) виробництва Array BioPharma для пацієнтів з метастатичною або неоперабельною меланомою з мутацією BRAF V600E або V600K. Схвалення базувалося на результатах III фази клінічного дослідження COLUMBUS. Агентство одночасно затвердило комплект THхID BRAF Kit (bioMérieux) як супутній діагностичний тест для виявлення мутації.
Комбінація енкорафеніб/бініметініб є третьою затвердженою для даного захворювання; попередніми двома були дабрафеніб (Tafinlar)/ траметініб (Mekinist) виробництва Novartis, та вемурафеніб (Zelboraf; Genentech)/ кобіметініб (Cotellic; Genentech/Exelixis).
«З концептуальної точки зору, не винайдено нічого радикально нового», – каже Майкл Постав, лікар Меморіального центру онкологічних захворювань Слоун Кеттерінг в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк. Однак, він додає, що певній групі пацієнтів препарати принесуть значну користь, тож клінічне питання полягає в тому, коли саме слід призначати комбінацію інгібіторів BRAF/MEK.
Райан Салліван з онкологічного центру Дана-Фарбер/Гарвард в Бостоні, Массачусетс, зазначає, що хоча складно зробити висновки в ході випробувань, комбінація енкорафеніб/бініметініб здається більш ефективною, ніж інші: пацієнти, ліковані за новою схемою, продемонстрували медіану без рецидивної виживаності (БРВ) 14,9 місяців, порівняно з медіаною БРВ 7,3 місяців у контрольній групі, пацієнти якої отримували вемурафеніб – перший інгібітор BRAF, що був схвалений FDA для лікування меланоми. Медіана БРВ становила 11,9 місяців для пацієнтів у дослідженні COMBI-v дабрафеніб/траметиніб та 9,9 місяців для пацієнтів у дослідженні coBRIM вемурафеніб/кобіметініб.
Крім того, у дослідженні COLUMBUS у пацієнтів, які отримували тільки енкорафеніб, спостерігалась довша БРВ, ніж у пацієнтів, які отримували тільки вемурафеніб (9,6 місяців проти 7,3 місяців), що, на думку Постова та Саллівана, може свідчити про більшу інгібуючу потужність BRAF у енкорафенібу.
Салліван додає, що у багатьох пацієнтів, які отримували дабрафеніб/траметиніб або вемурафеніб/кобіметініб, виникають серйозні побічні явища: перша комбінація може викликати лихоманку та озноб, а друга асоціюється з вираженою світлочутливістю. Побічні ефекти навіть потребували пропуску або зменшення дози. «Жоден із цих побічних ефектів не досягає подібного ступеню вираженості при лікуванні енкорафенібом та бініметінібом», – каже він, додаючи, що навіть перевів деяких пацієнтів на цю нову комбінацію в сподіванні, що вона стане кращим варіантом для них. Для порівняння, енкорафеніб/бініметініб найчастіше асоціювався із загальною слабкістю, нудотою та діареєю.
Втім, Салліван і Постов погоджуються, що ефективність нової комбінації навряд чи вплине на частоту призначення лікарями інгібіторів контрольних точок, таких як ніволумаб чи пембролізумаб, або комбінації інгібіторів BRAF/MEK у якості першої лінії терапії.
«Результат, який ми прагнемо встановити як такий за замовчуванням, це призначення імунотерапії в першу чергу, особливо на 4 стадії, – каже Салліван, – на даний момент це питання є невирішеним, але ми сподіваємось відповісти на нього протягом декількох [поточних] клінічних досліджень.»
Наприклад, фаза ІІІ дослідження ECOG-ACRIN має на меті встановити, чи доцільно призначати пацієнтам дабрафеніб/траметиніб з подальшим переходом на CTLA4-інгібітор іпілімумаб (Yervoy) виробництва Bristol-Myers Squibb та PD-1 інгібітор ніволумаб (Opdivo), або навпаки. Фаза ІІ клінічного випробування SECOMBIT порівнює енкорафеніб/бініметиніб з подальшим переходом на іпілімумаб/ніволумаб із зворотною зміною вищенаведених препаратів. Додаткові випробування тестують різні комбінації інгібіторів BRAF/MEK та інгібіторів імунних контрольних точок.
Салліван сподівається, що майбутні дослідження поглиблять вивчення потенційних можливостей застосування енкорафенібу/бініметінібу в якості ад’ювантної терапії, наприклад, для лікування метастазів у мозок. «Це схвалення стає додатковою опцією для наших пацієнтів, і оскільки комбінацію вже затверджено, стане набагато легше працювати з нею в рамках клінічних випробувань. Ми можемо почати ставити більш специфічні завдання й питання.»

Кетрін Карузо ©2018 Американська асоціація з дослідження раку.

Посилання на оригінальне джерело