Молекулярно-генетичні дослідження при недрібноклітинному раку легень: міжнародні рекомендації та досвід їх впровадження в Україні. Шапочка Д.О., завідувач відділу молекулярної патології та генетики патоморфологічної лабораторії «CSD Health Care»

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні питання діагностики та лікування пухлин грудної порожнини", м. Вінниця, 26-27 квітня.