Рандомізоване дослідження II фази із застосуванням еверолімуса в комбінації з тамоксифеном у пацієнток з гормоночутливим, HER-2(-) метастатичним раком грудної залози з резистентністю до інгібіторів ароматази: дослідження GINECO

Bachelot T, Bourgier C, Cropet C et al.

Département de Cancérologie Médicale et Unité INSERM U590, Centre Léon Bérard, 28 rue Laënnec, 69373 Lyon cedex 08, France. thomas.bachelot@lyon.unicancer.fr

Додаток 3.16. Абстракти клінічних досліджень1 до статті «Огляд 3-го міжнародного консенсусу посібників ESO-ESMO по лікуванню розповсюдженого раку грудної залози».

Передумови та мета дослідження.

Перехрест між сигнальними шляхами, мабуть, сприяє гормональній резистентності при метастатичному раку грудної залози (мРГЗ). Еверолімус відновлював чутливість у гормонорезистентних моделях і показав протипухлинну активність в ранніх фазах клінічних досліджень лікування мРГЗ. Даний аналіз оцінював ефективність і безпеку еверолімуса в комбінації з тамоксифеном у пацієнток з мРГЗ, резистентним до інгібіторів ароматази (ІА).

inhibitor aromat 2

Пацієнти і методи.

У цьому відкритому дослідженні II фази були рандомізовані жінки у постменопаузі з гормоночутливим, HER-2(-), резистентним до ІА мРГЗ, які отримували тамоксифен 20 мг/добу плюс еверолімус 10 мг/добу (54 пацієнтки) або тільки тамоксифен 20 мг/добу (57 пацієнток). Рандомізація стратифікована за первинною та вторинною резистентністю до гормональної терапії. Первинною кінцевою точкою була частота об'єктивної відповіді, що визначається як повна або часткова відповідь, або стабілізація хвороби протягом 6 місяців. Формального статистичного порівняння між групами не планувалося.

inhibitor aromat 3

Результати.

6-місячна частота об'єктивної відповіді зареєстрована в 61% випадків (95% CI, 47-74) в групі комбінованого лікування і 42% (95% CI, 29-56) в групі лікування тільки тамоксифеном. Час до прогресії збільшився з 4,5 місяців при лікуванні тамоксифеном до 8,6 місяців при додаванні до нього еверолімуса, відповідаючи 46% зменшення ризику прогресії (HR, 0,54; 95% CI, 0,36-0,81) і 55 % зменшення ризику смерті (HR, 0,45; 95% CI, 0,24- 0,81) в групі комбінованої терапії.

Висновки.

В даному дослідженні показано, що лікування комбінацією тамоксифена і еверолімуса резистентного до ІА мРГЗ у постменопаузі жінок збільшує частоту об'єктивної відповіді, PFS і OS в порівнянні з монотерапією тамоксифеном.

J Clin Oncol. 2012 Aug 1;30(22):2718-24. doi: 10.1200/JCO.2011.39.0708. Epub 2012 May 7.

 inhibitor aromat 4

 inhibitor aromat 5