Ювілейна X конференція “Дніпровські читання” з міжнародною участю, яка присвячена 85-ій річниці від створення Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру: “Терапія раку: тенденції 2018 року”dniprovski ch2018


Хірургічна секція: “Актуальні питання хірургії раку”

Місце проведення церемонії відкриття конференції та програмної лекції: актова зала радіологічного корпусу. За адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 21.

Місце проведення хірургічної секції: актова зала перинатального центру, за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 17.

Дата проведення хірургічної секції:  06 липня 2018 року.

0900 – 0930 Церемонія відкриття конференції:

головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України Балашова О.І.,

директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Будяк Н.Ю.,

директор Національного Інституту Раку проф. Колесник О.О.,

головний експерт МОЗ України з онкології проф. Ковальов О.О.

0930 Програмна лекція «Терапія раку: тенденції 2018 року» - Ковальов О.О. - д.м.н., професор, завідувач кафедрою онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», головний експерт МОЗ України зі спеціальності «Онкологія».

Програма хірургічної секції

Співголови:

Ковальов Олексій Олексійович – проф., д.мед.н., завідувач кафедри онкології ЗМАПО;

Tobias Keck - проф., д.мед.н., директор відділення загальної хірургії університетської клініки Шлезвиг-Гольштейн;

Савенков Дмитро Юрійович - завідувач відділенням онкохірургії №2 КЗ «КОД» ДОР».

Pancreas surgery: State of the arts 2018 - Tobias Keck - проф., д.мед. н., директор відділення загальної хірургії університетської клініки Шлезвиг-Гольштейн, м. Любек (Німеччина). (30 хвилин)

Онкохірургія, протипухлинна анестезія та периопераційна профілактика рецидиву - Ковальов Олексій Олексійович – проф., д.мед. н., завідувач кафедрою онкології ЗМАПО. (30 хвилин)

Ускладнення після резекцій підшлункової залози - Григорій Лапшин - науковий співробітник університетської клініки хірургії Шлезвіг-Гольштейн, м. Любек (Німеччина). (30 хвилин)

Сolorectal cancer: resection of primary and metastasis - Tobias Keck – проф., д.мед.н., директор відділення загальної хірургії університетської клініки Шлезвиг-Гольштейн, м. Любек (Німеччина). (30 хвилин)

1200 – 1230 Кава – брейк

Співголови:

Думанський Юрій Васильович – д.мед.н., член-кор. АМН України, профессор, ректор ДНМУ;

Березницький Яків Соломонович – проф., д.мед.н., завідувач кафедри хірургії №1 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

Савенков Дмитро Юрійович - завідувач відділення онкохірургії №2 КЗ «КОД» ДОР».

Неспроможність колоректального анастомозу в хірургічному лікуванні раку прямої кишки - Шудрак Анатолій Анатолійович - д.мед.н., заступник головного лікаря з хірургічних питань Наукового Інституту Раку, м. Київ. (20 хвилин)

SMA First approach в хірургії раку підшлункової залози - Зелінський Артем Ігорович - завідувач відділенням онкохірургії шлунково-кишкового тракту Харківського обласного центру онкології. (20 хвилин)

Панкреатодуоденальна резекція, як хірургічна опція в лікуванні пухлин підшлункової залози та місцевопоширених пухлин інших локалізацій - Савенков Дмитро Юрійович - завідувач відділенням онкохірургії №2 КЗ «КОД» ДОР». (15 хвилин)

Резекція нижньої порожнистої вени в онкохірургії - Зелінський Артем Ігорович - завідувач відділення монкохірургії шлунково-кишкового тракту Харківського обласного центру онкології. (20 хвилин)

Вибір тактики лікування місцевопоширеного дистального раку прямої кишки - Звірич Віталій Васильович – завідувач відділенням онкопроктології Національного Інституту Раку, м. Київ. (15 хвилин)

1430 – 1530 Ланч

Співголови:

Шудрак Анатолій Анатолійович - д.мед.н., заступник головного лікаря з хірургічних питань Наукового Інституту Раку;

Зелінський Артем Ігорович - завідувач відділення онкохірургії шлунково-кишкового тракту Харківського обласного центру онкології;

Савенков Дмитро Юрійович - завідувач відділення онкохірургії №2 КЗ «КОД» ДОР».

Роль малоінвазивних технологій в хірургії раку шлунка - Кондрацький Юрій Миколайович - канд. мед. наук, керівник відділення пухлин органів грудної порожнини Національного Інституту Раку. (15 хвилин)

Вторинна лімфедема. Боротьба за якість життя - Савенков Олег Юрійович – лікар-онкохірург відділення онкохірургії №3 КЗ «КОД» ДОР». (15 хвилин)

Результати мікрохірургічного лікування вестибулярних шваном у лікарні ім. І.І. Мечникова на прикладі останніх 84 послідовних пацієнтів – Кирпа Ігор Юрійович – канд. мед. наук, лікар – нейрохірург відділення нейрохірургії № 2 ОКЛМ.

Сучасні підходи анестезіологічного забезпечення при великих онкохірургічних втручаннях – Лісний Іван Іванович – д.мед.н., завідувач науково-дослідним відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Національного Інституту Раку, член Європейської асоціації анестезіологів. (15 хвилин)

Перспективи імплементації ERAS протоколів в хірургії підшлункової залози - Фрейгофер Марина Віталіївна – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 КЗ «КОД» ДОР». (15 хвилин)

1730 Закриття конференції:

Головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України Балашова О.І.


Терапевтична секція: “Актуальні питання лікування раку”

Місце проведення терапевтичної секції: актова зала радіологічного корпусу, за адресою: м. Дніпро, вул. Космічна, 21.

Дата проведення терапевтичної секції: 06 липня 2018 року.

900 – 0930 Церемонія відкриття конференції:

головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України;

директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Будяк Н.Ю.,

директор Національного Інституту Раку проф. Колесник О.О.,

головний експерт МОЗ України з онкології проф. Ковальов О.О.

0930 Програмна лекція «Терапія раку: тенденції 2018 року» - Ковальов О.О. - д.м.н., професор, завідувач кафедри онкології ДЗ «ЗМАПО МОЗ України», головний експерт МОЗ України зі спеціальності «Онкологія».

Програма терапевтичної секції

Співголови:

Володько Наталія Антонівна – д.мед.н., професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького;

Вінник Юрій Олексійович – д.мед.н., професор, завідувач кафедрою онкологічної хірургії Харківської медичної академії післядимломної освіти (ХМАПО).

Війну з раком шийки матки можна виграти. Час нових можливостей - Володько Наталія Антонівна – д.мед.н., професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького (20 хвилин).

Гастроінтестинальні стромальні пухлини. Діагностика та лікування - Лукашенко Андрій Володимирович – д.мед.н., заступник директора Національного інституту рака з організаційно-методичної роботи (20 хвилин).

Інтеграція имунотерапії в клінічну онкологічну практику – Пономарьова Ольга Володимирівна - канд.мед.наук, доцент кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика (20 хвилин).

Рак молочної залози: новини з ASCО - Анікусько Миколай Федорович – канд.мед.наук, завідувач хірургічного відділення Київського міського клінічного онкологічного центру (20 хвилин).

1120 – 1135 перерва

Співголови:

Лукашенко Андрій Володимирович – д.мед.н., заступник директора Національного інституту рака  з організаційно-методичної роботи (20 хвилин);

Пономарьова Ольга Володимирівна - канд.мед.наук, доцент кафедри онкології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Сучасні підходи до терапії рака передміхурової залози. Вибір методики лікування після розвитку кастраційної резистентності - Антонян Ігор Михайлович – канд.мед.наук, завідувач кафедрою дитячої та онкологічної урології ХМАПО (15 хвилин).

МРТ-діагностика пухлин прямої кишки: стадіювання до та після лікування - Таммо Раад – канд.мед.наук, лікар-радіолог центра дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України (15 хвилин).

Власний досвід в КТ-діагностиці синхронного раку в КЗ «КОД» ДОР» - Петриченко Олександр Миколайович - завідувач рентгенівського відділення КЗ «КОД» ДОР» (15 хвилин).

Клінічний досвід застосування подовженої епідуральної аналгезії в комплексному лікуванні рак-асоційованого больового синдрому - Фрейгофер Марина Віталіївна – лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії №2 КЗ «КОД» ДОР». (15 хвилин)

1235 – 1255 перерва

Співголови:

Володько Наталія Антонівна – д.мед.н., професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького;

Балашова Ольга Іванівна - головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України;

Басараб Максим Юрійович – лікар-онколог відділення хіміотерапії КЗ «КОД» ДОР», експерт ДОЗ ДОДА за напрямком «Онкологія».

Нові горизонти лікування серозного раку яєчників - Володько Наталія Антонівна – д.мед.н., професор кафедри онкології та медичної радіології ЛНМУ ім. Данила Галицького (15 хвилин).

Променева терапія рака молочної залози на лінійному прискорювачі: особливості планування - Скляр Наталія Владиславівна - завідувач відділення променевої терапії №1 КЗ «КОД» ДОР» (15 хвилин).

SBRT метастатичного ураження легень: перші результати - Землянська Олександра Євгеніївна - лікар-радіолог відділення променевої терапії №1 КЗ «КОД» ДОР» (15 хвилин).

Психокорекція та психотерапія невротичних розладів та суіцидальних тенденцій у онкологічних хворих - Безрук Роман Іванович - лікар-психотерапевт КЗ «КОД»ДОР» (15 хвилин).

Закриття конференції:

Головний лікар КЗ «КОД» ДОР», Заслужений лікар України Балашова О.І.