Терапія раку: тенденції 2018 року. Ковальов О.О., д.мед.н., проф., завідувач кафедри онкології ДЗ ЗМАПО МОЗ України

Матеріали ювілейної X конференції з міжнародною участю “Дніпровські читання”, м. Дніпро, 06 липня 2018 року.