Ефективне лікування гормон-рецептор-позитивного (HR (+)) раку молочної залози після рецидиву/прогресування на фоні нестероїдних інгібіторів ароматази (NSAI). Дослідження BOLERO-2 показали, що everolimus та exemestane значно продовжують безрецидивну виживаність (PFS) порівняно з плацебо плюс екземестан в цій популяції пацієнтів.

МЕТОДИ:
BOLERO-2 - це 3 фаза, подвійного сліпого, рандомізованого міжнародного дослідження, в якому порівнювалися everolimus (10 мг/добу) плюс екземестан (25 мг/добу) порівняно з плацебо та екземестаном у жінок в постменопаузальному віці з HR (+) поширеним РМЗ з рецидивом / прогресуванням протягом або після лікування нестероїдними інгібіторами ароматази. Первинною кінцевою точкою була PFS, проведена місцевим оглядом дослідників, і була підтверджена незалежним центральним рентгенологічним оглядом. Загальне виживання, частота відповіді та рівень клінічної користі були вторинними кінцевими точками.

РЕЗУЛЬТАТИ:
Остаточні результати дослідження з медіаною спостереження 18 місяців показують, що медіана PFS залишається значно довшою з еверолімус плюс екземестан у порівнянні з плацебо та екземестаном [огляд дослідника: 7,8 проти 3,2 місяця, відповідно; коефіцієнт ризику = 0,45 (95% ДІ 0,38-0,54); log-ранг P <0,0001; центральний огляд: 11,0 проти 4,1 місяця, відповідно; коефіцієнт ризику = 0,38 (95% ДІ 0,31-0,48); лог-ранг P <0,0001] у загальній популяції та у всіх перспективно визначених підгрупах, включаючи пацієнтів з вісцеральними метастазами, [виправлено] і незалежно від віку. Частота і тяжкість несприятливих подій відповідали тим, що було повідомлено при проміжному аналізі та інших випробуваннях евілолізу.

Під час проведення ад'ювантної терапії раку грудної залози ASCO рекомендує призначати бісфосфонати, у березні були опублікувані офіційні рекомендації.
Основою рекомендацій став аналіз досліджень, до яких ввійшли дослідження SWOG S0307 і ABCSG-18 та мета-аналіз оксфордскої групи EBCTCG.
У мета-аналіз EBCTCG були включені результати 26 досліджень, що включали 18 766 жінок з операбельним раком молочної залози. З них 66% мали метастази в регіонарні лімфовузли, 83% отримували ад'ювантна системну терапію. Включені в аналіз пацієнтки отримували або плацебо, або бісфосфонати протягом 2-5 років. Призначення бісфосфонатів достовірно зменшило відносний ризик появи кісткових метастазів на 17% (HR = 0,83; p = 0,004), ризик розвитку кісткових переломів - на 15% (HR = 0,85; p = 0,02) і ризик смерті від раку молочної залози - на 9% (HR = 0,91; p = 0,04). Прийом бісфосфонатів не вплинув на частоту розвитку віддалених внекостного метастазів. Бісфософонати зробили свій позитивний вплив на хворих, які перебувають в менопаузі (включаючи вимикання функції яєчників у молодих хворих), на відміну від пременопаузальних хворих.
Показанням до призначення бісфосфонатів у хворих злоякісними пухлинами є наявність кісткових метастазів. Пригнічуючи активність остеокластів, бісфосфонати перешкоджають руйнуванню кісткової тканини, зменшують прояви больового синдрому і сприяють кісткової репарації в разі успішного протипухлинного лікування. У здорових жінок бісфосфонати призначають для профілактики або зменшення проявів остеопорозу на тлі менопаузи, який характеризується зниженням мінеральної щільності кісткової тканини і підвищенням ризику патологічних переломів. У хворих на рак молочної залози вимикання функції яєчників в пременопаузі або призначення інгібіторів ароматази в постменопаузі в якості ад'ювантної терапії супроводжується прискореним розвитком остеопорозу. Тому було запропоновано для профілактики остеопорозу в цих ситуаціях використовувати призначення бісфосфонатів. Так бісфосфонати стали використовуватися в процесі проведення ад'ювантної гормонотерапії операбельного раку молочної залози. Додавання бісфосфонатів помітно зменшило зниження мінеральної щільності кісткової тканини і частоту патологічно переломів. Одночасно було помічено, що в разі призначення бісфосфонатів зменшується частота прогресування за рахунок появи метастазів в скелеті. І в окремих дослідженнях було відзначено, що призначення бісфосфонатів супроводжується зменшенням частоти рецидивів захворювання і поліпшенням загального виживання. Цей феномен може теоретично і експериментально бути пояснений здатністю бісфосфонатів зменшувати число ціркуліруемой пухлинних клітин в периферійній крові, прямим або опосередкованим (за рахунок зменшення виділення з руйнується кісткової тканини факторів росту) гальмуючим впливом на проліферацію пухлинних клітин і переведення їх в неактивний стан. У зв'язку з цим стало актуальним оцінити вплив бісфосфонатів не тільки на стан кісткової тканини, але і на віддалені результати ад'ювантної системної терапії раку молочної залози. Проведені дослідження дали неоднозначні результати, для інтерпретації яких треба було робота Експертної ради. У березневому номері Annals of Oncology було опубліковано висновок Експертної ради європейських фахівців, що оцінює доцільність призначення бісфосфонатів при проведенні ад'ювантної системної терапії хворих операбельним раком молочної залози.
Був проведений аналіз рандомізованих досліджень, в яких в експериментальній групі призначали пероральні форми бісфосфонатів - клодронату 1600 мг, ібандроната 50 мг або памидроната 150 мг щодня протягом 2-4 років. У дослідження включалися хворі незалежно від менопаузального статусу і наявності рецепторів стероїдних гормонів. Додавання пероральних бісфосфонатів не зробило істотного впливу на безрецидивную і загальну виживаність для всієї групи, але, як правило, зменшувало частоту прогресування за рахунок появи кісткових метастазів. При подгрупповом аналізі було показано поліпшення безрецидивної і загальної виживаності в наступних групах: у хворих в постменопаузі, у віці старше 60 років і при наявності рецепторів стероїдних гормонів у пухлині.
Було наказано 3 великих рандомізованих досліджень (AZURE, ABCSG-12, Zo-Fast) з додаванням золедронової кислоти до стандартної системної ад'ювантноїтерапії. Золедроновая кислота вводилася в дозі 4 мг кожні 6 місяців 12 введень. Було показано, що золедроновая кислота достовірно знижує ризик прогресування і смерті у хворих в постменопаузі. Результати мета-аналізу EBCTCG, в який було включено 18 776 хворих, показав, що ад'ювантне призначення бісфосфонатів у жінок в постменопаузі знижує відносний ризик прогресування на 14%, ризик розвитку віддалених метастазів - на 18%, ризик прогресування за рахунок появи кісткових метастазів - на 28% і ризик смерті від раку молочної залози - на 18%. Як видно з аналізу, зниження відносного ризику прогресування і смерті при додаванні бісфосфонатів носить помірний характер, з чого можна зробити висновок, що призначення цих препаратів для поліпшення віддалених результатів буде ефективно у хворих з високим ризиком прогресування.
На підставі вищенаведених даних і аналізу токсичності консенсус розробив такі рекомендації за призначенням бісфосфонатів у хворих операбельним раком молочної залози. Препарати цієї групи можуть призначатися з метою профілактики втрати мінеральної щільності кісткової тканини, обумовленої проведеним ад'ювантним лікуванням, і / або з метою зниження ризику розвитку віддалених метастазів, особливо в скелеті, і поліпшення віддалених результатів ад'ювантноїтерапії.
Рада вважає, що бісфосфонати повинні стати частиною рутинної клінічної практики при проведенні ад'ювантної терапії хворих операбельним раком молочної залози. Проведені дослідження представили переконливі свідоцтва, що препарати цієї групи запобігають втраті мінеральної щільності кісткової тканини у разі зниження рівня статевих гормонів у жінок на тлі ад'ювантної терапії. Одночасно у жінок в постменопаузі з високим ризиком прогресування захворювання додавання бісфосфонатів до стандартної ад'ювантної терапії здатне поліпшити віддалені результати лікування.
Hadji P, Coleman RE, Wilson C, et al. Adjuvant bisphosphonates in early breast cancer: consensus guidance for clinical practice from a European Panel. Ann. Oncol. 2016, 27: 379-390.

Подробнее...

 

 

 

 

 

Задать вопрос докладчику

Кому:

Введен недействительный тип данных

Вопрос:

Введен недействительный тип данных

Ваши данные:

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Група вчених з Університету Міссурі запропонувала новий підхід до комплексної хіміотерапії. На прикладі раку простати було показано, що зниження концентрації холестерину в мембранах злоякісних клітин прискорює їх загибель.

Холестерин відноситься до ліпідів, органічних жирів на спиртовій основі. Ця речовина служить будівельним матеріалом для клітинної мембрани. Злоякісні клітини надзвичайно швидко діляться, їм потрібно багато холестерину для створення мембран. При недостатній кількості холестерину клітини уповільнюють свій поділ, їх мембрани стають нестійкими до дії зовнішнього середовища.

Експериментальний лікарський засіб під робочою назвою RO 48-8071 пропонують використовувати для лікування раку простати в поєднанні з іншими протипухлинними препаратами. Тендітну клітку легко можна зруйнувати, при застосуванні одночасно декількох ліків у рака не залишиться шансів на перемогу.

Завдання вчених на сьогоднішній день - знайти засіб проти адаптації пухлинних клітин до хіміопрепаратів. «Не дивлячись на те, що клітини пухлини спочатку добре сприймають лікування, більшість з них в кінцевому рахунку набуває стійкість, яка дозволяє клітинам ділитися і поширюватися» - сказав Доктор Салман Хайдер, професор біомедичних наук Університету Міссурі.

«Холестерин сприяє появі стійкості до гормональних протипухлиних засобів. У клітинах пухлини холестерин перетворюється в стероїдні хімічні сполуки. Отже, сполуки холестерину - це приваблива мішень для терапії раку простати »- повідомив д-р Салмон Хайдер в прес-релізі.

В рамках лабораторного дослідження, опублікованого в журналі OncoTargets and Therapy, група вчених провела тестування препарату RO 48-8071 на клітинах раку простати людини. Було підтверджено, що препарат уповільнює поділ клітин і призводить до їх загибелі. Дата клінічних випробувань незабаром буде призначена.

На сам кінець, д-р С.Хайдер повідомив, що низька концентрація холестерину допоможе убити ракові клітини, а вплив нового лікарського засобу зніме необхідність в токсичною хіміотерапії.