За 10 років захворюваність на злоякісні новоутворення в жіночій популяції збільшилася на 9%, а в чоловічій - на 6%.

Вчені з Інституту ім. Роберта Коха, що в Берліні (Німеччина) оприлюднили інформацію про стан захворюваності на рак. Дані свідчать, що в період з 2004 по 2014 рр. щорічний приріст кількості діагностованих злоякісних утворень серед чоловіків збільшилась на 6%, у жінок – на 9%. Кожного року в Німеччині на рак захворюють 249,2 тис. чоловіків і 227 тис. жінок. А протягом життя з онкологічним захворюванням стикається кожен другий.

 


У загальному найбільш поширеними злоякісними захворюваннями є рак грудної залози (69,9 тис.), кишківника (61 тис.), передміхурової залози (57,4 тис.) і легень (53,8 тис.). Серед жінок найпоширенішим раковим захворюванням є рак грудної залози, у чоловіків – рак простати.

У чоловіків істотним чинником зростання захворюваності є збільшення тривалості життя. Якщо виключити вплив віку, то виявляється, що захворюваність серед чоловіків за 10 років фактично знизилася на 10%. У жінок виключення чинника віку істотно картину не змінює – приріст захворюваності (+3%) все одно відзначається. Приріст у жінок багато в чому викликаний зростанням числа випадків раку легенів, що пов’язано з курінням, у чоловіків частота таких захворювань знизилася.

Чи пов'язаний з розвитком раку прийом гормональних препаратів?


Дослідження жінок, які використовували стимулюючі гормони для лікування безпліддя, показало, що немає прямих доказів більш високого ризику розвитку раку, повідомляє AFP.

Отримані результати суперечать ряду досліджень останніх років, що лікування безпліддя гормональними препаратами може підвищити ризик онкологічного захворювання.

Лікарі пропонують кілька гормональних препаратів для стимуляції яєчників виробляти яйцеклітини, заготовлені для екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

В останні роки, в деяких дослідженнях було піднято питання безпеки, що стосується того, як препарати підвищують рівень жіночих гормонів естрадіолу і прогестерону, які, як вважають, відіграють певну роль в грудях, яєчниках і розвитку раку матки.


Але нове дослідження показало, що доказів високого ризику гормональної терапії занадто мало і що картина, в цілому, обнадіює.

Дослідження проводилося серед майже 10 тисяч 30-річних жінок, які отримували лікування від безпліддя в п'яти американських клініках в період з 1965 по 1988 рік. Протягом цього періоду, лікарі діагностували серед групи випробовуваних 749 випадків раку молочної залози, 119 - раку матки і 85 - раку яєчників.

Дослідження виявило підвищений ризик раку молочної залози, але не інші види, серед підгрупи жінок, які інтенсивно брали кломифен в 12 і більше циклах лікування.

Не було підвищеного ризику онкозахворювань серед тих, хто приймав гонадотропіни, крім як в підгрупі жінок, які залишалися бездітними після лікування.

За даними дослідників, більшість попередніх досліджень були слабкими, тому що спостерігали за малим числом хворих і протягом коротких періодів.

У доповіді йдеться про те, що багато жінок все ще відносно молоді, а ці види раку, як правило, з'являються в більш пізні роки.

Дослідження було представлено в понеділок в Мюнхені, Німеччина, на щорічній конференції Європейського товариства репродукції людини і ембріології.

 

 

Задать вопрос докладчику

Кому:

Введен недействительный тип данных

Вопрос:

Введен недействительный тип данных

Ваши данные:

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Введен недействительный тип данных

Під час проведення ад'ювантної терапії раку грудної залози ASCO рекомендує призначати бісфосфонати, у березні були опублікувані офіційні рекомендації.
Основою рекомендацій став аналіз досліджень, до яких ввійшли дослідження SWOG S0307 і ABCSG-18 та мета-аналіз оксфордскої групи EBCTCG.
У мета-аналіз EBCTCG були включені результати 26 досліджень, що включали 18 766 жінок з операбельним раком молочної залози. З них 66% мали метастази в регіонарні лімфовузли, 83% отримували ад'ювантна системну терапію. Включені в аналіз пацієнтки отримували або плацебо, або бісфосфонати протягом 2-5 років. Призначення бісфосфонатів достовірно зменшило відносний ризик появи кісткових метастазів на 17% (HR = 0,83; p = 0,004), ризик розвитку кісткових переломів - на 15% (HR = 0,85; p = 0,02) і ризик смерті від раку молочної залози - на 9% (HR = 0,91; p = 0,04). Прийом бісфосфонатів не вплинув на частоту розвитку віддалених внекостного метастазів. Бісфософонати зробили свій позитивний вплив на хворих, які перебувають в менопаузі (включаючи вимикання функції яєчників у молодих хворих), на відміну від пременопаузальних хворих.
Показанням до призначення бісфосфонатів у хворих злоякісними пухлинами є наявність кісткових метастазів. Пригнічуючи активність остеокластів, бісфосфонати перешкоджають руйнуванню кісткової тканини, зменшують прояви больового синдрому і сприяють кісткової репарації в разі успішного протипухлинного лікування. У здорових жінок бісфосфонати призначають для профілактики або зменшення проявів остеопорозу на тлі менопаузи, який характеризується зниженням мінеральної щільності кісткової тканини і підвищенням ризику патологічних переломів. У хворих на рак молочної залози вимикання функції яєчників в пременопаузі або призначення інгібіторів ароматази в постменопаузі в якості ад'ювантної терапії супроводжується прискореним розвитком остеопорозу. Тому було запропоновано для профілактики остеопорозу в цих ситуаціях використовувати призначення бісфосфонатів. Так бісфосфонати стали використовуватися в процесі проведення ад'ювантної гормонотерапії операбельного раку молочної залози. Додавання бісфосфонатів помітно зменшило зниження мінеральної щільності кісткової тканини і частоту патологічно переломів. Одночасно було помічено, що в разі призначення бісфосфонатів зменшується частота прогресування за рахунок появи метастазів в скелеті. І в окремих дослідженнях було відзначено, що призначення бісфосфонатів супроводжується зменшенням частоти рецидивів захворювання і поліпшенням загального виживання. Цей феномен може теоретично і експериментально бути пояснений здатністю бісфосфонатів зменшувати число ціркуліруемой пухлинних клітин в периферійній крові, прямим або опосередкованим (за рахунок зменшення виділення з руйнується кісткової тканини факторів росту) гальмуючим впливом на проліферацію пухлинних клітин і переведення їх в неактивний стан. У зв'язку з цим стало актуальним оцінити вплив бісфосфонатів не тільки на стан кісткової тканини, але і на віддалені результати ад'ювантної системної терапії раку молочної залози. Проведені дослідження дали неоднозначні результати, для інтерпретації яких треба було робота Експертної ради. У березневому номері Annals of Oncology було опубліковано висновок Експертної ради європейських фахівців, що оцінює доцільність призначення бісфосфонатів при проведенні ад'ювантної системної терапії хворих операбельним раком молочної залози.
Був проведений аналіз рандомізованих досліджень, в яких в експериментальній групі призначали пероральні форми бісфосфонатів - клодронату 1600 мг, ібандроната 50 мг або памидроната 150 мг щодня протягом 2-4 років. У дослідження включалися хворі незалежно від менопаузального статусу і наявності рецепторів стероїдних гормонів. Додавання пероральних бісфосфонатів не зробило істотного впливу на безрецидивную і загальну виживаність для всієї групи, але, як правило, зменшувало частоту прогресування за рахунок появи кісткових метастазів. При подгрупповом аналізі було показано поліпшення безрецидивної і загальної виживаності в наступних групах: у хворих в постменопаузі, у віці старше 60 років і при наявності рецепторів стероїдних гормонів у пухлині.
Було наказано 3 великих рандомізованих досліджень (AZURE, ABCSG-12, Zo-Fast) з додаванням золедронової кислоти до стандартної системної ад'ювантноїтерапії. Золедроновая кислота вводилася в дозі 4 мг кожні 6 місяців 12 введень. Було показано, що золедроновая кислота достовірно знижує ризик прогресування і смерті у хворих в постменопаузі. Результати мета-аналізу EBCTCG, в який було включено 18 776 хворих, показав, що ад'ювантне призначення бісфосфонатів у жінок в постменопаузі знижує відносний ризик прогресування на 14%, ризик розвитку віддалених метастазів - на 18%, ризик прогресування за рахунок появи кісткових метастазів - на 28% і ризик смерті від раку молочної залози - на 18%. Як видно з аналізу, зниження відносного ризику прогресування і смерті при додаванні бісфосфонатів носить помірний характер, з чого можна зробити висновок, що призначення цих препаратів для поліпшення віддалених результатів буде ефективно у хворих з високим ризиком прогресування.
На підставі вищенаведених даних і аналізу токсичності консенсус розробив такі рекомендації за призначенням бісфосфонатів у хворих операбельним раком молочної залози. Препарати цієї групи можуть призначатися з метою профілактики втрати мінеральної щільності кісткової тканини, обумовленої проведеним ад'ювантним лікуванням, і / або з метою зниження ризику розвитку віддалених метастазів, особливо в скелеті, і поліпшення віддалених результатів ад'ювантноїтерапії.
Рада вважає, що бісфосфонати повинні стати частиною рутинної клінічної практики при проведенні ад'ювантної терапії хворих операбельним раком молочної залози. Проведені дослідження представили переконливі свідоцтва, що препарати цієї групи запобігають втраті мінеральної щільності кісткової тканини у разі зниження рівня статевих гормонів у жінок на тлі ад'ювантної терапії. Одночасно у жінок в постменопаузі з високим ризиком прогресування захворювання додавання бісфосфонатів до стандартної ад'ювантної терапії здатне поліпшити віддалені результати лікування.
Hadji P, Coleman RE, Wilson C, et al. Adjuvant bisphosphonates in early breast cancer: consensus guidance for clinical practice from a European Panel. Ann. Oncol. 2016, 27: 379-390.

Подробнее...