Економічна оцінка Durogesic при хронічному неонкологічному болю від помірного до високого ступеню вираженості у Німеччині.

Greiner W., Lehmann K., Earnshaw S., Bug C., Sabatowski R.

Ми провели оцінку ефективності трансдермального фентанілу порівняно з трьома широко застосовуваними опіоїдами: трансдермальним бупренорфіном, морфіном пролонгованої дії та оксикодоном з контрольованим вивільненням з точки зору сторонніх платників. Для отримання результатів витрат і корисності було використано аналітичну модель прийняття рішень з даними з пошуку структурованих баз даних, а також з панельних даних та припущень. Для забезпечення результатів був проведений імовірнісний аналіз чутливості. Пацієнти, що використовували фентаніл у трансдермальній формі, мали кращі показники, відображаючі скориговані на якість життя дні та роки (quality adjusted life-days/QALD, quality-adjusted life years/QALY відповідно) на один євро. Прирістна вартість на один QALY становить 1625,65 євро для трансдермального фентанілу порівняно з морфіном пролонгованої дії та 1003,03 євро порівняно з оксикодоном з контрольованим вивільненням, а також спостерігається економічна вигода у порівнянні з трансдермальним бупренорфіном (-203,38 євро на пацієнта). Таким чином, трансдермальний фентаніл є більш рентабельним порівняно з морфіном пролонгованої дії та оксикодоном з контрольованим вивільненням і є домінуючим порівняно з трансдермальним бупренорфіном при лікуванні дорослих пацієнтів з хронічним неонкологічним болем від помірного до високого ступеню вираженості.

Посилання на оригінальне джерело