rak no patsient

Цукор та рак

Andrea S. Blevins Primeau, PhD, MBA

Віра в те, що споживання цукру сприяє розвитку і прогресуванню раку, заснована на гіпотезі Варбурга, згідно з якої ракові клітини переважно виробляють аденозинтрифосфат (АТФ) шляхом гліколізу, а не окисного фосфорилювання. Тому вважається, що ракові клітини потребують більшої кількості глюкози в порівнянні з нормальними клітинами.

Вживання цукру та онкологічні захворювання

353751 осіб у віці від 50 до 71 року взяли участь в проспективному дослідження NIH-AARP, заповнивши опитувальник про характер свого харчування; тривалість спостереження становила 13 років.

Загальний цукор, додавання цукру, фруктоза, додавання фруктози, сахароза і додавання сахарози не були зв'язані зі смертністю від раку серед жінок або чоловіків, хоча загальний цукор і фруктоза були в значній мірі пов'язані зі смертністю серед жінок і чоловіків.

Результати дослідження CALGB 89803 - ад'ювантна хіміотерапія 3 стадії раку товстої кишки - дозволили оцінити вплив підсолоджених напоїв на рецидиви і смертність [3].

Споживання більше 2 порцій підсолоджених напоїв в день при раку товстої кишки достовірно асоціювалося з гіршим безрецидивним виживанням, але не впливало на загальну виживаність, в порівнянні з більш низьким споживанням. Цей взаємозв'язок був сильніший у пацієнтів з індексом маси тіла ≥25 кг/м2, а також у фізично менш активних пацієнтів.

У груповому аналізі NIH-AARP виявлений ​​переконливий зв'язок вживання великої кількості цукру зі збільшенням захворюваності на рак плеври. Аналогічним чином показано зв'язок з раком стравоходу [4].

Захисний ефект був продемонстрований у взаємозв'язку великої кількості вживаного цукру і іншими типами раку, наприклад з раком порожнини рота, що ставить під сумнів результати цих досліджень.

Рак підшлункової залози

Кілька проведених досліджень, включаючи NIH-AARP і EPIC, про вплив харчування на рак, які не виявили зв'язку між високим рівнем споживання цукру і захворюваністю на рак підшлункової залози. Однак велика кількість фруктів і фруктових соків асоціювалося з підвищеним ризиком розвитку захворювання [5, 6, 7].

Рак молочної залози

Дослідження по типу випадок-контроль, в якому взяло участь 3148 жінок, виявило достовірне збільшення коефіцієнтів розвитку ER-позитивного раку молочної залози в постменопаузі при частому вживанні солодких напоїв американками європейського походження [8].

В іншому дослідженні, проведеному в Малайзії за участю 764 жінок, виявлено суттєве збільшення ризику розвитку раку молочної залози в пре- і постменопаузі при високому рівні споживанням цукру [9].

Рак тіла матки

У дослідженні здоров'я 23 тисяч жінок штату Айова в постменопаузі надлишок цукру був пов'язаний зі значним збільшенням ризику раку тіла матки I типу [10]. Між ризиком раку тіла матки і споживанням фруктового соку, сахарози, глюкози і фруктози ніякого зв'язку не виявлено.

Аналогічні дані були отримані і в іншому дослідженні [11]. Отриманий взаємозв'язок був сильнішим за наявності надлишку маси тіла.

Рак яєчників

За результатами дослідження за участю 595 жінок, не виявлено взаємозв'язок між вживанням цукру, солодких напоїв або десертів і ризиком розвитку раку яєчників [12].

Колоректальний рак

Дослідження з використанням даних медичного огляду працівників системи охорони здоров'я показало взаємозв'язок високого рівня споживаної сахарози і фруктози і колоректального раку у чоловіків, але не у жінок [13]. Інше дослідження, проведене в японській популяції, не знайшло загального зв'язку між споживанням цукру або сахарози і ризиком колоректального раку [14].

Рак щитовидної залози

За результатами аналізу дослідження EPIC немає зв'язку між споживанням цукру і раком щитовидної залози [15].

Висновки

Досліджень про вплив споживання цукру на рак не так багато. Наявні дані свідчать про вплив великої кількості споживаного цукру на ризик рецидиву колоректального раку. Однак даних, що зв'язують кількість споживаного цукру з ризиком розвитку раку, недостатньо для остаточних висновків.

https://www.cancertherapyadvisor.com/home/tools/fact-sheets/sugar-and-cancer/2/