Захворюваність на колоректальний рак у всьому світі залишається високою. У Сполучених Штатах у 2018 році було зареєстровано приблизно 1,8 мільйона нових випадків колоректального раку; захворювання посідає третє місце серед загального рівня захворюваності на пухлини Крім того, значна кількість пацієнтів із колоректальним раком вже перебуває на пізній стадії захворювання на момент встановлення діагнозу.

Наразі рекомендації Національної комплексної онкологічної мережі (NCCN) рекомендують оксаліплатин, іринотекан і фторурацил як препарати першої та другої лінії для лікування метастатичного колоректального раку. Таргетні препарати, які можна використовувати, включають цетуксимаб або панітумумаб (рекомендовано пацієнтам з генами RAS і BRAF дикого типу), бевацизумаб, афліберсепт і рамуцірумаб. Як лікування третьої лінії рекомендовано лише цетуксимаб + іринотекан (рекомендований для пацієнтів з генами RAS і BRAF дикого типу) + вімофеніб/траметиніб/дабрафеніб/бініметиніб (рекомендований для пацієнтів з мутаціями гена BRAF), регорафеніб або TAS-102 . 

 Рекомендації Китайського товариства клінічної онкології (CSCO) також включають ралтитрексед і фруквінтиніб як альтернативні препарати третьої лінії.

 Пеметрексед є багатоцільовим антифолатним препаратом з піримідиновою групою в основі. Він руйнує фолат-залежні метаболічні процеси клітини та пригнічує реплікацію клітин, тим самим пригнічуючи ріст пухлини. Препарат давно використовується в лікуванні недрібноклітинного раку легенів і продемонстрував хорошу синергію з препаратами платини, препаратами проти ангіогенезу та препаратами імунотерапії. Пеметрексед також має низьку терапевтичну токсичність, а основні побічні реакції включають зниження рівня лейкоцитів. Як класичний антиметаболіт пеметрексед також продемонстрували Zhang et al., вказуючи  на ефективну протипухлинну дію в експериментах in vitro колоректального раку. 

 Вважаємо, що пеметрексед має потенціал для лікування колоректального раку.

Після всебічного оновлення рекомендацій щодо лікування та стандартизації клінічної практики, час виживання пацієнтів із прогресуючим колоректальним раком було значно подовжено, і більше пацієнтів мають право на терапію третьої лінії та пізніші. Зважаючи на відсутність варіантів лікування третьої лінії метастатичного колоректального раку, приведене дослідження було спрямоване на ретроспективну оцінку ефективності хіміотерапії на основі пеметрекседу як третьої лінії або подальшого лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком, а також надати нові терапевтичні варіанти для таких пацієнтів шляхом визначення оптимальної схеми лікування. 

(Стаття доступна за адресою http://dx.doi.org/10.21037/atm-20-1095 ).

 

 

Аналіз хіміотерапії на основі пеметрекседу в лікуванні прогресуючого колоректального раку   

 

Zhengyi Yu  , Jiawei Wang  , Xiaomin Cai  , Zhenghen Gao  , Sailan Wang  , Yanhong Gu 

Перша афілійована лікарня Нанкінського медичного університету, Нанкін, Китай

 


 

У цьому дослідженні  оцінювали терапевтичну ефективність і профіль токсичності хіміотерапевтичних комбінацій, що містять пеметрексед, для пацієнтів з метастатичним колоректальним раком. Досліджували оптимальний режим хіміотерапії, щоб забезпечити новий варіант для третьої лінії або подальшого лікування пацієнтів із прогресуючим колоректальним раком.

Методи . Загалом 88 відповідних пацієнтів із метастатичним колоректальним раком були включені в це дослідження з квітня 2009 року по березень 2019 року у відділенні онкології Першої афілійованої лікарні Нанкінського медичного університету. Було зібрано базову інформацію та результати лікування пацієнтів. Були проведені статистичні аналізи різних схем хіміотерапії, зосереджені на частоті об’єктивної відповіді (ORR), частоті контролю захворювання (DCR), виживаності без прогресування (PFS), загальному виживанні (OS) і токсичності. Було визначено найкращий режим лікування, і його клінічні результати порівнювали з результатами інших комбінацій лікування, щоб дослідити фактори, які потенційно сприяли лікувальному ефекту.

Результати: 88 пацієнтів у цьому дослідженні отримували 18 схем лікування. Загалом у 53 пацієнтів було прогресуюче захворювання (PD), у 34 пацієнтів було стабільне захворювання (SD), 1 пацієнт оцінювався як повна відповідь (CR), і жоден пацієнт не мав часткової відповіді (PR). Оптимальною схемою була пеметрексед + S-1 + бевацизумаб. 21 пацієнт, які отримували лікування за цією схемою, продемонстрували вищий DCR [61,90% проти.32,84%, співвідношення шансів (OR) =3,324; 95% довірчий інтервал (ДІ): 1,201–9,196, P=0,018], ніж у пацієнтів, які отримували інші схеми хіміотерапії. Крім того, медіана ВБП для цього режиму становила 4,57 (2,62–6,51) місяця, що було значно довше [коефіцієнт ризику (HR) =0,566; 95% ДІ: 0,330–0,971, P=0,039], ніж 2,57 (2,18–2,95) місяців інших схем. З точки зору токсичності, лейкопенія (34,1%) і нейтропенія (34,1%) мали найвищу частоту серед побічних ефектів (ПД) усіх ступенів. Побічні ефекти 3–4 ступеня включали нейтропенію (15,9%), лейкопенію (11,4%), тромбоцитопенію (2,3%) та анемію (1,1%).

Висновки . Комбінація пеметрексед + S-1 + бевацизумаб виявилася оптимальною схемою лікування. Ця комбінація була кращою за інші схеми лікування з точки зору DCR та PFS з контрольованою токсичністю. 

Ключові слова: метастатичний колоректальний рак; поширений колоректальний рак; пеметрексед; лікування третьої лінії

 

Yu Z, Wang J, Cai X, Gao Z, Wang S, Gu Y. Analysis of pemetrexed-based chemotherapy in the treatment of advanced colorectal cancer. Ann Transl Med 2020