Мультимодальна аналгезія у пацієнтів із коморбідністю  

 

 

Мультимодальна аналгезія у периопераційному періоді є раціональним вибором у літніх пацієнтів із коморбідною патологією. Її застосування дозволяє ефективно усувати гострий післяопераційний біль шляхом використання мінімально ефективних доз лікарських засобів, зменшуючи таким чином ризик появи побічних ефектів, що вкрай важливо у пацієнтів літнього віку.   

 

Як компонент мультимодальної аналгезії у периопераційному періоді у пацієнтів похилого віку слід розглянути ін’єкційну форму ібупрофену – Бупірол®. Препарат Бупірол® випускається у формі розчину для інфузій (100 мл у контейнері), в 1 мл якого міститься 4 мг ібупрофену. 

Показаний для симптоматичного, короткочасного лікування гострого помірного болю та лихоманки. У пацієнтів, які раніше не приймали опіоїди, зазвичай рекомендовано не використовувати опіоїди пролонгованої дії, а призначати препарати з коротким періодом напіввиведення, наприклад реміфентаніл (Gropper M.A. et al., 2020).  

 

Спікер зауважила, що дексмедетомідин у пацієнтів літнього віку може викликати деліріозні стани (Zhang D.F. et al., 2019). Тому для премедикації варто віддавати перевагу мідазоламу, оскільки його застосування не було пов’язане з підвищеною частотою делірію у перший післяопераційний день у літніх пацієнтів, які перенесли велике некардіальне хірургічне втручання (Wang M.N. et al., 2021).

 

Оригінальна стаття за посиланням