ПОМАЛІДОМІДУ - 10 РОКІВ!  

10 років тому, 8 лютого 2013 р. помалідомід був схвалений FDA для лікування множинної мієломи. 

За десятиріччя, що минули після цього, помалідомід увійшов до міжнародних протоколів і в рутинну практику гематологів як ефективний засіб, що достовірно покращує виживаність і клінічний статус пацієнтів з рефрактерною/рецидивуючою множинною мієломою. 

І вже 2 роки Помалідомід-Віста доступний для лікарів і пацієнтів України.

По мірі накопичення досвіду практичного застосування помалідоміду та наукових даних щодо механізмів його дії, властивостей і клінічних ефектів, з’явились передумови для того, щоб більш широко застосовувати помалідомід в клінічній практиці. 

В огляді, зробленому Hao Guo et al. в 2022 році*, зведено дані щодо результатів доклінічних і клінічних досліджень застосування помалідоміду не лише у пацієнтів з множинною мієломою, а й неходжкінською лімфомою, гострою мієлоїдною лейкемією, ХЛЛ,  дифузною великоклітинною В-клітинною лімфомою, первинною лімфомою ЦНС, мієлопроліферативними новоутвореннями, МДС. 

Помалідомід – препарат з багатогранними імуномоделюючими ефектами.  

Помалідомід-Віста – нові можливості лікування в гематології.

 *Reshaping the tumor microenvironment: The versatility of immunomodulatory drugs in B-cell neoplasms. Hao Guo et al. Frontiers in Immunology.  2022; 13: 1017990. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9596992/