Реабілітація хворих на рак молочної залози, які завершили радикальне лікування. Пащенко С.М., д.мед.н., професор, ЗОКОД.

Матеріали НПК з міжнародною участю "Діагностика, скринінг, профілактика і персоніфіковане лікування раку молочної залози“, м. Запоріжжя, 12-13 жовтня.