Вебінар за участі провідних спеціалістів: "НЕЙРОЕНДОКРИННІ ПУХЛИНИ: ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ"


Спікери, які брали участь:

Ковальов О.О., д.мед.н., проф., зав. кафедри онкології ЗМАПО: "Діагностика та лікування нейроендокринних пухлин ШКТ"

Лукашенко А.В.д.мед.н., зав. відділенням малоінвазивної та ендоскопічної хірургії НІР: "Нейроендокринні пухлини ШКТ - стратегія та тактика лікування"

Сівак Л.А.д.мед.н., проф. зав. відділенням хіміотерапії солідних пухлин НІР: "Бронхолегеневі нейроендокринні пухлини - алгоритми, маркери, клінічні підходи"