Інгібітори mTOR як засіб для подолання резистентності до ендокринної терапії у пацієнток з ЕR+/HER2- раком молочної залози   

Гормональна терапія є основою у лікуванні пацієнток з гормон-рецепторпозитивним (HR+) поширеним раком молочної залози (РМЗ). У жінок у постменопаузі перша лінія терапії представлена інгібіторами ароматази (ІА). 

Однак не у всіх пацієнток отримується відповідь на початкову ендокринну терапію (первинна резистентність), а у жінок, у яких досягнута відповідь на першу лінію терапії, з часом відбувається рецидив і формується вторинна резистентність до лікування. Ефективним методом подолання ендокринної резистентності є застосування інгібіторів білка mTOR. 

 В доповіді професора  О.О. Ковальова  вказано на роль інгібіторів mTOR в лікуванні паціенток з HR+, HER2 негативним раком молочної залози. Цей аспект розглядається як шлях подолання ендокринорезистентності . 

Завдяки особливому механізму дії та клінічній ефективності (достовірне покращення показників  виживаності), Еверолімус використовується фахівцями в другій лінії терапії та в подальших лініях, якщо попередня  терапія  інгібіторами ароматази призвела до рецидиву або прогресування.

 Застосування еверолімусу у другій лінії терапії при поширеному ER+ раку молочної залози дозволяє протидіяти резистентності до ендокринної терапії, що підтверджено результатами рандомізованих клінічних досліджень.

Інгібітори mTOR як засіб для подолання резистентності до ендокринної терапії у пацієнток з ЕR+/HER2- раком молочної залози